De Boodschap
Kabinet van de President

Presidentiële Werkgroep Wijken in Ontwikkeling ingelicht over IMF

Structuren en werkarmen van de presidentiële werkgroep Wijken in Ontwikkeling zijn door Karel Eckhorst – Surinames hoofdonderhandelaar bij het Internationaal Monetair Fond (IMF) – geïnformeerd over de noodzaak om met ondersteuning van het fonds een economisch herstelprogramma uit te voeren. Dit informatiemoment heeft op woensdag 30 augustus 2023 in aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi plaatsgevonden in het perscentrum van het Kabinet van de President.

Harold Pultoo, voorzitter van de werkgroep, zegt dat het een uiteenzetting betrof over het hoe en waarom van het IMF. Het team heeft volgens hem als belangrijkste opdracht het adviseren van het staatshoofd omtrent de opzet van een adequate organisatie, integrale aanpak van noden, duurzame armoedebestrijding en zelfredzaamheid van kansarmen. Volgens Pultoo worden de maatregelen om het herstelplan uit te voeren het hardst gevoeld door deze groep. Het is de bedoeling dat de werkarmen en structuren bekend raken met de rol van het IMF in het economisch herstelplan en de reden waarom gekozen is om met dit fonds samen te werken.

Pultoo: “Het moment je bij de mensen gaat en zaken uitlegt, begrijpen ze het. Vandaar dat wij nu een exposé van de heer Eckhorst hebben, zodat wij ook in het veld gaan uitleggen wat en waarom IMF.” De werkgroepsvoorzitter benadrukt dat schuldeisers samenwerking tussen Suriname en het fonds hebben gesteld als voorwaarde voor het herschikken van schulden. President Santokhi heeft benadrukt dat er altijd gekozen is voor de minst pijnlijke maatregelen naar het volk toe. Pultoo deelt verder mee dat Wijken in Ontwikkeling bij het bezoeken van de wijken samen met de werkgroep Span Anu Makandra zal optrekken.