De Boodschap
Kabinet van de President

Platform Beveiliging en Veiligheid JAP in overleg met president

    Het Platform Beveiliging en Veiligheid Johan Adolf Pengel Luchthaven (PBVJAP), is in overleg getreden met president Chandrikapersad Santokhi. Anand Bansraj (Security Director Operations) vertegenwoordigd KLM in het platform en zegt dat het gaat om een vervolgmeeting, welke gehouden is op 28 februari 2023. Het platform dat vorig jaar geïnstalleerd is, heeft als doel de bevordering van een integrale aanpak van terrorismebestrijding, orde en veiligheid, criminaliteitsbestrijding en grensbewaking. 

Volgens KLM Security vertegenwoordiger Bansraj hebben de verschillende actoren die zitting hebben in het platform de afgelopen periode regelmatig overleg gehad. Daarbij zijn ze meegenomen in het burgerluchtvaart proces. “Alle actoren hebben vanuit hun vakgebied en expertise verdere verbeterpunten vastgelegd, die in een rapport aan het staatshoofd gepresenteerd zullen worden.

Er zijn vijf werkgroepen ingesteld waarvan elk zal worden voorgezeten door een voorzitter die op regelmatige basis zal rapporteren naar het platform. Het gaat om de werkgroepen Beveiliging en Terrorismebestrijding; Criminaliteit, Orde en Veiligheid; Grens en Vracht; Grens en Passagiers; Gemeenschappelijke CCTV-infrastructuur. Het platform heeft verder als doel ervoor zorg te dragen dat Suriname kan voldoen aan alle internationale veiligheidsprotocollen en – standaarden, op onze internationale luchthaven en omgeving. Ook is het de bedoeling om de samenwerking tussen de verschillende actoren verder te verbeteren.