De Boodschap
Kabinet van de President

Politiekorps ruim 280 manschappen rijker

Het Korps Politie Suriname (KPS) is ruim 280 manschappen rijker. Het gaat om 281 personen die met goed gevolg de Elementaire Politie Opleiding hebben afgerond. Zij werden op woensdag 7 december 2022 door waarnemend procureur-generaal Garcia Paragsingh op het terrein van het Politie Opleidingscentrum (POC) beëdigd tot buitengewoon agent van politie. De nieuwbakken wetsdienaren werden bij hun officiële toelating tot het korps toegesproken door zowel de waarnemend pg als minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie.

De functionaris van het Openbaar Ministerie (OM) hield de manschappen voor dat het afleggen van de eed of belofte van hen vraagt dat zij betrouwbare ambtenaren zijn. Zij zullen zich niet moeten laten misleiden door fraude en corruptie. Daarnaast moeten zij helpen het vertrouwen in de overheid te bevorderen. De waarnemend pg riep hen op rechtmatig gebruik te maken van hun bevoegdheden. “U hebt een bewuste keuze gemaakt om de samenleving te dienen. Weet dat de burger mondig en kritisch is”, aldus mr. Paragsingh, die de manschappen meegaf zich te weerspiegelen aan voorbeeldfiguren binnen het korps.

Minister Amoksi hield nieuwe KPS-leden een aantal aspecten voor die verlangd worden van een politieambtenaar, te weten: de verplichting om de gemeenschap te dienen; het naleven van de wet in persoonlijke en in professionele zin; het met respect behandelen van aangevers, verdachten en veroordeelden ongeacht hun ras en sociale status; het niet aannemen van giften; niet doorspelen van vertrouwelijke informatie en het zich onthouden van molest c.q. gebruik van overmatig geweld, voorkeursbehandelingen of gebruik van hun bevoegdheden voor persoonlijk gewin.

Verder legde de bewindsman er de nadruk op dat de beëdigden hun plichten en rechten ter harte moeten nemen. Hij noemde de toelating van deze getrainde rekruten een hoogtepunt voor het korps. Daaraan toevoegend vroeg minister Amoksi de wetsdienaren zorgvuldig om te gaan met de macht die zij krijgen. “U zult getest worden, maar laat u zich niet misbruiken”, aldus de bewindsman. De nieuwe politieambtenaren die vanaf 15 december worden ingezet, werden verder toegesproken door plaatsvervangend waarnemend korpschef Stanley Changoer en waarnemend politiebondvoorzitter Revelino Eijk.