De Boodschap
Justitie & Politie

Minister Amoksi op werkbezoek bij Openbaar Ministerie

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft op dinsdag 6 december 2022 een kennismakingsbezoek gebracht aan het Openbaar Ministerie (OM). Ondanks het feit dat er nauw wordt samengewerkt en er wekelijks contact is tussen de minister en waarnemend procureur-generaal (PG), Garcia Paragsingh, is de bewindsman woensdag voor het eerst in zijn zittingsperiode fysiek voor een werkbezoek bij het OM geweest.  

Minister Amoksi sprak over de decentralisatie van rechtspraak. Voor velen die in het achterland wonen is de toegang tot de rechtspraak nog steeds erg moeilijk. Het komt ook vaak voor dat de gewoontes van de mensen die in tribaal verband wonen, strafbare feiten opleveren in het Surinaamse strafrecht. Hierover moet er meer gecommuniceerd worden met de mensen zodat de juiste balans gevonden wordt. Er is tegenwoordig ook sprake van misdaad, waaronder berovingen, inbraken en diefstal waarbij er zinloos geweld wordt gepleegd. Minister Amoksi noemt deze ernstige verruwing ongekend. Hij zei erbij dat de verruwing van de criminaliteit het noodzakelijk maakt dat er aangepast beleid komt in de aanpak van de ernstige criminaliteit, ook vanuit het OM.

Het ministerie van Justitie en Politie heeft een faciliterende rol naar het OM toe. Er is hieraan reeds deels invulling gegeven door contacten te leggen met internationale partners voor steun. Hieruit zijn er al enkele partnerschappen en projecten voortgevloeid en er wordt aan gewerkt om meer gedaan te krijgen. Minister Amoksi gaf aan dat er wordt gewerkt aan de aanscherping van wetgeving om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Er wordt nu vastgesteld welke wetsproducten nodig zijn om in beslag genomen goederen en middelen in te zetten ten behoeve van de samenleving.

De minister zegt dat de samenleving behoefte heeft aan klaarheid in veel ernstige strafzaken. Hij noemde enkele gevallen waarbij er liquidaties zijn gepleegd. De bewindsman vroeg de waarnemend PG om doortastend te zijn in haar aanpak en het beleid te richten op het oplossen van zaken die de samenleving bezighouden. Minister Amoksi gaf tot slot aan dat hij ook invulling zal geven aan het instellen van de reserve politie. Hierbij zullen burgers opgeleid worden om de politietaak te vervullen.

De waarnemend PG gaf de minister een overzicht van het personeel en de afdelingen bij het OM. Het OM heeft een brede taakstelling gericht op de handhaving van wetten, de vervolging van strafbare feiten en de uitvoering van vonnissen. De waarnemend PG vroeg aandacht voor de onderbezetting en het gebrek aan voertuigen. Er wordt gewerkt aan de opleiding van rechters om dat tekort in te lopen. Tot slot gaf de waarnemend PG een uiteenzetting van de lopende projecten ter versterking van het OM, Zij vroeg de aandacht van de bewindsman voor zaken waar het ministerie of de regering moet inkomen. Als afsluiting van het bezoek heeft de waarnemend PG de minister een rondleiding gegeven langs de verschillende afdelingen binnen het OM.