De Boodschap
Kabinet van de President

Premier Rutte ingenomen met herstel relatie Suriname-Nederland

De Nederlandse premier Mark Rutte is ingenomen met de herstelde banden tussen Suriname en Nederland. “We hebben te lang geen contact gehad. De jaren daarvoor was er eigenlijke geen relatie tussen Nederland en Suriname. Ik ben blij hier te zijn en dat het contact hersteld is, ook met jouw succesvolle bezoek aan Nederland een jaar geleden.” Deze woorden sprak de Nederlandse minister-president op maandag 12 september 2022 tijdens een gezamenlijke persconferentie met president Chandrikapersad Santokhi, die tijdens een tweedaagse bezoek gastheer is van premier Rutte.

De Nederlandse regeringsleider die eerder op de dag in Suriname arriveerde, merkt op dat Nederland en Suriname een geschiedenis van 300 jaar hebben, met heel veel mooie en minder mooie momenten. “Een geschiedenis die we moeten koesteren”, aldus premier Rutte. Hij hoopt tijdens zijn bezoek bij verschillende gesprekken over deze geschiedenis te kunnen praten. De regeringsleider ziet er naar uit om dinsdag tijdens zijn toespraak in De Nationale Assemblee (DNA) ook bij dat gezamenlijke verleden stil te staan. Volgens premier Rutte heeft de geschiedenis tussen Nederland en Suriname veel opgeleverd: familiebanden, vriendschappen en de bijzondere band tussen de twee landen. Hij erkent dat die geschiedenis ook haar dieptepunten heeft. De mooie aspecten zijn echter dat Suriname een toegang geeft tot Europa en andersom Nederland een vriend in en kennis van de regio.

De delegatie van de Nederlandse premier bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven en minister Liesje Schreinemacher die een dag eerder eveneens met een deel van het bedrijfsleven is gearriveerd. Minister-president Rutte spreekt van een grote organisatie om zaken mee te doen. “Dat past in vooruitkijken”, aldus premier Rutte, die samenwerken ontzettend belangrijk noemt. Volgens hem moet samen worden nagegaan hoe Suriname hogerop de ease of doing business index gekregen kan worden. Het gaat volgens hem allemaal om bedrijven die Suriname reeds kennen of relaties in de regio hebben. Verder zijn het bedrijven die aangeven dat er in Suriname enorme kansen liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit zegt volgens de Nederlandse regeringsleider iets van de enorme potentie van Suriname, dat beschikt over vruchtbare grond en een zeer creatieve en hardwerkende bevolking.

Premier Rutte en president Santokhi hebben zich tijdens een bilateraal onderhoud eerder op de dag ook gebogen over de Caricom, waar de Surinaamse president sinds 1 juli voor de periode van zes maanden voorzitter van is. De Nederlandse minister-president noemt de samenwerking in dit kader ook belangrijk vooral omdat binnen de Caricom ook landen van het Koninkrijk der Nederlanden liggen zoals Curaçao, Sint Maarten en Aruba, terwijl volgens hem ook de banden aangehaald moeten worden met Saba, Sint Eustatius en Bonaire: eveneens Koninkrijksdelen binnen de Caricom.