De Boodschap
Kabinet van de President

Regeringsleiders Santokhi en Rutte committeren zich aan verbreding samenwerking

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens een persmoment op het presidentieel paleis benadrukt dat de Surinaamse regering verheugd is met de komst van de Nederlandse delegatie onder leiding van premier Mark Rutte in Suriname. “Wij zijn ook ingenomen met de onderwerpen die we in een korte tijd hebben kunnen bespreken”. Het Surinaamse staatshoofd heeft aangegeven dat beide regeringsleiders voor sommige zaken nu al hun commitment hebben gegeven.

President Santokhi heeft in zijn bijdrage tijdens het persmoment onderstreept dat de samenwerking tussen beide landen in heel grote versnelling is gekomen na zijn bezoek aan Nederland in september 2021. “De samenwerking is geïnstitutionaliseerd geworden door het zogeheten Makandra-project. Hierbij vindt er samenwerking plaats op overheidsniveau. Wij maken gebruik van Nederlandse expertise op het gebied van technische-en personele bijstand”, aldus het Surinaamse staatshoofd. De regeringsleider merkt op dat de samenwerking uitgebreid moet worden en niet beperkt moet zijn tot de overheidssector. De betrokkenheid van de private sector is volgens president Santokhi zeer important.

De Surinaamse regeringsleider is ook ingegaan op het vraagstuk van personenverkeer. Suriname heeft bijzondere stappen gemaakt op het gebied van visumliberalisatie. De visumplicht is afgeschaft voor reizigers uit de rest van de wereld. President Santokhi heeft geaccentueerd dat de verwachtingen aan de Surinaamse zijde enorm zijn en dat Surinamers nu ook makkelijk kunnen reizen. Het staatshoofd heeft opgemerkt dat er een stevige stroom van kritiek is over het ongemak welke Surinamers ondervinden bij hun visumaanvraag voor Nederland. Het visumvraagstuk wordt echt in Europese Unie-verband besproken. Minister-president Rutte heeft zijn steun vandaag bevestigd aan zijn Surinaamse ambtsgenoot om de problematiek te helpen oplossen.

In het bilateraal overleg eerder op de dag heeft president Santokhi aan premier Rutte gevraagd als de mogelijkheid bestaat dat personen die reeds eerder een visa hebben gekregen en geen problematische reishistorie hebben, een nieuw visum of verlenging kunnen krijgen zonder overbodige administratie en tijdrovende interviews. Suriname heeft, als het gaat om de visumliberalisatie met de EU, de Wet Reisdocumenten ter implementatie van het biometrisch paspoort op 28 april 2022 aangenomen in De Nationale Assemblée. Dit betekent dat Suriname stappen kan zetten voor de introductie van een biometrisch paspoort, wat een voorwaarde is voor een aanvraag van Suriname bij de Europese Unie.