De Boodschap
Kabinet van de President

President hoort noden Stichting Wan Okasi aan

Stichting Wan Okasi is een belangenorganisatie van en voor mensen met een beperking. Sinds de oprichting van de stichting kampt deze met diverse problemen. Door de economische crisis in het land zijn de noden velen malen erger geworden. Het bestuur van de stichting heeft op donderdag 12 augustus 2021 de gelegenheid gehad om de noden kenbaar te maken aan de president van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi, die vergezeld was door de minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, en Harold Pultoo, adviseur van de president.

De maandelijkse uitkering van SRD 750 is niet genoeg voor de doelgroep om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Gevraagd wordt dat de uitkering gelijkgetrokken wordt met dat van de zwakke huishoudens, welke SRD 1000 maandelijks bedraagt. “Dit bedrag is ook niet genoeg, maar men houdt rekening met de financiële problemen waar ons land mee te kampen heeft”, aldus de voorzitter van de stichting Aniel Koendjbiharie. Andere issues zijn dat de maandelijkse uitkering wordt stopgezet op het moment dat men AOV ontvangt en dat de uitkering van de vrouw wordt stopgezet als twee mensen met een beperking het huwelijksbootje instappen. Mensen met een beperking hebben vaak andere aandoeningen waarvoor medische hulp nodig is. Zij die een Basiszorgverzekering hebben moeten nu zelf voor hun laboratorium onderzoekingen en medicamenten betalen. De torenhoge bedragen kunnen zij niet betalen, met alle gevolgen van dien. Door de vorige regering is er een eenmalige uitkering uitbetaald aan de doelgroep van SRD 675. Zij hebben graag dat de resterende maanden ook aan hen uitgekeerd wordt.

Minister Achaibersing gaf de toezegging aan het stichtingsbestuur dat op zeer kort termijn naar de noden gekeken zal worden. De minister gaf aan dat er een concept wet is overhandigd aan de president over de financiële vergoeding voor mensen met een beperking. De wet zal ingediend worden bij De Nationale Assemblee ter behandeling.