De Boodschap
Sociale Zaken & Volkshuisvesting

Uitbetaling achterstanden Algemene Kinderbijslag eind dit jaar

De uitbetaling van achterstanden in de Algemene Kinderbijslag (AKB) zal eind dit jaar plaatsvinden. Dit zegt minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). In het sociaal vangnet van de regering zijn 16 maatregelen opgenomen, waarvan 10 op het bord staan van dit departement. De AKB is daar een van.

Binnen de urgentiefase van het Herstelplan Suriname, heeft het ministerie een inventarisatie gemaakt, waaruit is geconstateerd dat er achterstanden zijn sedert 2019 die oplopen tot 2020. In het kader van het upgraden van het sociaal vangnet, is het uitbetalen van de uitkeringen binnen de begroting van 2021 geplaatst, welke reeds de goedkeuring heeft van de regering. Het gaat met name om financiële ondersteuning aan zwakke huishoudens, mensen met een beperking, AKB en Algemene Oudedagsvoorziening (AOV).

Minister Ramsaran zegt dat al deze mensen hun AKB-gelden moeten krijgen. Zo ook de achterstanden die zijn opgelopen vanaf 2019. Deze zullen voor eind 2021 worden uitbetaald. Afhankelijk van de locatie en de planning zal er een bekendmaking van de uitbetaling van AKB komen. In deze gaat het om het bedrag dat toen uitgekeerd werd van SRD 50. Degenen die zich hebben geregistreerd bij Sozavo komen in aanmerking voor AKB. Het ligt in de bedoeling om AKB-gelden over te maken op de bankrekeningen van de aanvragers. Voor degenen die in contanten ontvangen zal er spoedig een oplossing komen. Er is gesproken met de vereniging van Bankiers en BNETS om richting financial inclusion te gaan. Er is hierbij ook gedacht aan de kleine ondernemers, zodat zij in de toekomst op een versoepelde manier in het bezit kunnen komen van een bankrekening.

Met financial inclusion wil de regering in de richting gaan van efficiëntie en zelfredzaamheid. De voordelen hiervan zijn dat iedereen over een bankrekening zal beschikken en men niet meer in lange rijen hoeft te staan. Het zal de staat ook minder kosten aan logistiek. ‘We proberen deze betaalmanier te clusteren. Het binnenland is een uitdaging vanwege de grote afstand. Verder zal het ministerie als springplank moeten dienen voor deze groep. Zij moeten langzaam, maar zeker zelfstandig worden’, benadrukt de bewindsman. Om hen bewust te maken is het departement gestart het het Positive Parenting Project.

Voor wat de uitbetaling van de financiële ondersteuning van Sozavo van het jaar 2021 betreft, tracht het ministerie deze simultaan uit te betalen aan de samenleving. ‘Wij willen geen achterstanden creëren en kijken om efficiënter om te gaan met ons budget’, geeft de minister aan. Hij roept de samenleving op zich alsnog te registeren als dat niet het geval mocht zijn. Volgens de bewindsman zijn er ook groepen die in aanmerking komen voor een combinatie ondersteuning. Als voorbeeld gaf hij aan dat een kind met een beperking, een financiële bijstand krijgt en tegelijkertijd worden de ouders gerekend tot zwakke huishouden. Ook voor de groep, die pas moeder is geworden, is er gelegenheid tot registratie bij Sozavo. Al bij al probeert het ministerie binnen het bestand eenieder tegemoet te komen.