De Boodschap
Kabinet van de President

President roept jarige CLAD op uitdagingen aan te gaan

De beheersing van de verschillende crises waarmee Suriname te maken heeft, brengt op financieel gebied verschillende uitdagingen met zich mee. De financiën moeten zodanig worden aangewend dat ook sectoren die ontwikkelingen nodig hebben, ondersteund worden. De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) heeft hierin een verantwoordelijkheid en rol opdat Suriname zijn financiële huishouding goed onder controle kan houden en de middelen efficiënter inzet. De CLAD zal de nieuwe uitdagingen die deze situatie met zich meebrengt niet uit de weg moeten gaan, ook niet de uitdagingen dat andere instanties buiten de regering, overheid en parastatalen een beroep op de interne landsaccountant kunnen doen. 

Het voorgaande haalde president Chandrikapersad Santokhi op vrijdag 27 januari in zijn toespraak aan bij de viering van het 50-jarig bestaan van de CLAD. Het staatshoofd bleef stilstaan bij de visie van de overheid voor deze dienst in het bestuurlijk, financieel en staatsbestel. De regering wil sterke en effectief functionerende instituten. Hij noemt hierbij de CLAD en de Rekenkamer. Hij zegt dat de CLAD pas effectief kan functioneren wanneer ministeries over sterke interne controle-afdelingen beschikken. Daarnaast is het van belang dat de CLAD overstapt van een reactieve naar een preventieve rol. De dienst zal haar rol niet alleen naar regering en overheid sterk moeten invullen, maar ook naar parastatalen. Volgens president Santokhi zijn er weinig parastatale bedrijven die een financieel verslag goedgekeurd kunnen krijgen.

Het staatshoofd riep de CLAD op tot het opstellen van richtlijnen en tonen van flexibiliteit. Deze aspecten zijn van belang om onder meer bij parastatalen inefficiënties weg te werken. “Want ze kosten geld en dat wordt doorberekend in de prijs en het werkt door naar de burger,” aldus president Santokhi. Hij vroeg ook een ondersteunende rol in de uitvoering van het IMF-programma. Vijftig jaar CLAD is volgens het staatshoofd niet alleen maar een mijlpaal, maar ook een kruispunt met nieuwe uitdagingen; uitdagingen waarbij van de leiding professionaliteit, vooruit denken, proactief optreden, anticiperen, de leiding nemen en geven worden gevraagd.

Volgens president Santokhi is daarbij ook de integriteit van de CLAD belangrijk. “Over onderzoeksresultaten mag er geen enkele twijfel bestaan; alles moet waarheidsgetrouw.” Het staatshoofd wees dan ook op het belang van trainingen en een goed functionerende raad van toezicht. Hij garandeert de CLAD alle steun en ruimte van de regering om als een professionele organisatie te functioneren “waarbij u alles moet inzetten om het gezag te versterken, het vertrouwen te verbreden en de integriteit sterker uit te stralen.” President Santokhi zegt dat dit in overleg met alle betrokken instanties moeten gebeuren, zodat de overheid op basis van een collectieve verantwoordelijkheid haar financiële huishouding goed onder controle kan houden.