De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Brokopondo Slagbalbond ontvangt sportmateriaal van ROS

Het directoraat Sportzaken heeft op 17 januari jongstleden kennis mogen maken met de Brokopondo Slagbal Bond onder begeleiding van de sportcoördinator van Brokopondo, Rivaldo Finisie. Tijdens deze kennismaking is er gesproken over de finale en halve finale slagbalwedstrijden die afgemaakt moeten worden. De directeur Sportzaken, Gordon Touw Ngie Tjouw, heeft dit binnen het directieteam van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) besproken.

Hierbij is het besluit genomen dat drie directoraten, namelijk Sportzaken, Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DOASB) en Regionale Ontwikkeling (RO) samen zullen bundelen om die ondersteuning te geven voor de evenementen van de Brokopondo Slagbal Bond. De organisatie mocht in dat kader alvast op 25 januari jongstleden sportmateriaal in ontvangst nemen uit handen van de directeur Sportzaken. Het gaat om tennisballen, honken, pionnen en slagplanken. De tennisballen zijn uit persoonlijke middelen van de directeur van Sportzaken geschonken, terwijl de tennisballen afkomstig zijn van het directoraat DOASB.

Verder heeft de bond een subsidieaanvraag per mail ingediend bij de directeur van Sportzaken, die deze in ROS directieverband zal bespreken en overdragen aan de minister. De bewindsvrouw zal dit verzoek op haar beurt voor goedkeuring voorleggen aan de Raad van Ministers (RvM). Indien positief, zal de verdere financiële afhandeling en dergelijke door het ministerie van Financiën en Planning en andere betrokken actoren worden afgerond.

Vermeldenswaard is dat ook de kandidaatvoorzitter van de Sipaliwini Slagbal Bond aanwezig was om het belang van de sport in het district Sipaliwini te bespreken met de directeur. Alle aanwezigen kijken uit naar een sportieve bijeenkomst in de districten Brokopondo en Sipaliwini en rekenen op de financiële steun van de regering.