De Boodschap
Volksgezondheid

WHO erkent Suriname voor behaald malariaresultaat

Op uitnodiging van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) participeert het ministerie van Volksgezondheid momenteel in het 4de Global Forum voor Malaria Eliminerende landen in Kaapstad, Zuid-Afrika. De WHO heeft deze malariaconferentie aangegrepen om aan een aantal landen, waaronder Suriname, een ‘special recognition award’ te presenteren.

Het gaat daarbij om landen die een significante vooruitgang hebben geboekt richting malariaeliminatie in het jaar 2021. Suriname heeft in 2021 een meer dan 50% daling van het aantal malaria cases bereikt ten opzichte van het jaar ervoor. Dr. Hiwat, coördinator van het Malaria Programma mocht namens het ministerie van Volksgezondheid de award in ontvangst nemen.

Inmiddels kan het Malaria Programma rapporteren dat het jaar 2022 nog beter is afgesloten dan 2021, namelijk met nul nationale malariacases. Wel werden er meer dan 60 malaria positieven gevonden onder reizigers die kwamen vanuit malariagebieden in de regio. Het ministerie van Volksgezondheid zet zich in om herintroductie van Malaria in Suriname als gevolg van deze import malaria te voorkomen.

Samen met de PAHO/WHO, zal nu het meerjarig traject naar de malaria-vrij certificering van Suriname worden ingezet. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat Suriname tenminste 3 jaren malaria-vrij is en dat de nationale capaciteit voor malaria-surveillance en malaria preventie- en bestrijdingsinterventies op een hoog niveau wordt gehandhaafd.