De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi bezoekt Centrale Bank van Suriname

‘De Centrale Bank is voor het volk’

In zijn serie werkbezoeken aan ministeries en instituten heeft president Santokhi op donderdag 6 januari de Centrale Bank van Suriname (CBvS) bezocht. Hij werd ontvangen door governor Maurice Roemer, directie en medewerkers. Na een rondleiding kreeg het staatshoofd een uitgebreide presentatie over verder herstel en versterking van de Bank en de economie. President Santokhi toonde zich zeer geïnteresseerd; bijzondere belangstelling had hij voor de kwestie van hoge rentes. Governor Roemer ging breedvoerig in op alle aspecten.

President Santokhi: ‘Governor, als ik het goed begrijp, heeft de bank in het afgelopen anderhalf jaar hard gewerkt aan herstel van haar structuur. Er kwamen regels voor risicobeheersing, die voor het eerst formeel zijn vastgelegd. De te grote machtspositie van de governor wordt nu met regels ingeperkt, zodat misstanden uit het verleden niet meer voorkomen. Achterstalligheid van jaarverslagen wordt ingelopen. Het is moeizaam gegaan, maar wat gerealiseerd is, is degelijk en helpt bij de wederopbouw van een Centrale Bank van gezag. Er is een samenwerking met het IMF, maar veel van wat bereikt is, hebben we op eigen kracht neergezet. De koersen zijn gestabiliseerd, het vertrouwen hersteld: er wordt bijna niet meer over gepraat. De bevolking verwacht meer, zij beschouwt de bank als haar eigen bank die zoveel mogelijk problemen oplost. En dat is een goede zaak, want de bank is voor het volk van Suriname.

Ik heb met de regering afgesproken dat wij vanaf dit jaar, met de uitvoering van beleid dichter bij het volk willen staan. Ik wil u dat ook in overweging geven, de bank meer in de gemeenschap: wat is belangrijk voor de gewone burger, waar maakt hij zich zorgen over, waar kunnen we hem helpen. De afgelopen weken heeft de hoge rente tot ongerustheid in de gemeenschap geleid. U hebt mij verteld in welke moeilijke omstandigheden u functioneert, en waarom sommige maatregelen moesten. Ik ben ook blij dat u aangeeft dat de kwestie van de hoge rente uw volle aandacht heeft, en op korte termijn opgelost wordt. Alles wat u mij vandaag heeft verteld, is belangrijk. Ik wil u dringend uitnodigen dat u het ook vertelt en uitlegt aan de gemeenschap, onze gemeenschap zal dat heel goed begrijpen.’

De president bleef ook stilstaan bij de zelfstandige positie van de CBvS. Hij trok de vergelijking met de rechterlijke macht. Zelfstandigheid betekent volgens het staatshoofd niet dat er niet gepraat moet worden. Hij benadrukt dat dialoog en overleg juist belangrijk zijn. Tussen de regering en de moederbank is sprake van goede communicatie met respect voor elkaars zelfstandigheid. En dat is goed voor het functioneren van de CBvS en de regering.

Aan het eind van zijn werkbezoek vroeg het staatshoofd aan de governor dat die zijn dank overbrengt aan alle CBvS-medewerkers voor hun inzet in het belang van de wederopbouw van de financiële instelling én Suriname.