De Boodschap
Kabinet van de President

Werkbezoek minister Sewdien aan Boven-Suriname

Een delegatie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), bracht op zaterdag 8 januari, onder leiding van minister Parmanand Sewdien, een werkbezoek aan het dorp Gengeston te Boven-Suriname. Hierbij vond de officiële overhandiging plaats van landbouwgereedschappen waaronder een handtractor. Kapitein Bennie Saljie Akobe nam de geschenken in ontvangst.

 

“De Mexicaanse zonnebloem die zo weelderig bloeit in het dorp, is goud,” merkte minister Sewdien op. De minister ging in op het op handen zijnde agrarisch project dat het ministerie voornemens is uit te voeren in het dorp. Het ligt in de bedoeling van het ministerie om enkele hectaren in het dorp te beplanten met olifantsgras. Met de reeds daar in het wild groeiende zonnebloem zou dit voldoende voer kunnen betekenen voor de kalveren, die LVV in het kader van het agrarisch project te Gingiston wil fokken.

Minister Sewdien legt als volgt uit: “We beginnen met kalveren zodat de kinderen aan de dieren gewend raken en geen vrees meer hebben voor koeien.” Het dorp zal later economisch voordeel hebben aan de melk en het vlees van de runderen.