De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi dankt seniore burgers voor steun en bijdrage

President Chandrikapersad Santokhi heeft een seniorendag in het Family Baldew Event Center aan de Frederikshoopweg bijgewoond. Ruim 300 senioren vanuit verschillende buurten en twee tehuizen zijn op zaterdag 17 februari 2024 door de familie Baldew en Mahabier in de bloemetjes gezet. Op uitnodiging van de families heeft het staatshoofd tijd vrijgemaakt om aandacht te schenken aan de ouderen. Zij mochten genieten van muziek, toneel, zang, dans en een maaltijd.

President Santokhi waardeert het initiatief van de organiserende families. Hij sprak ook zijn bijzondere dank uit aan de seniore burgers voor hun bijdrage aan de opbouw van Suriname. “Ik weet dat jullie het drie jaar lang moeilijk hebben gehad en misschien nu ook een beetje moeilijk hebben. Die crisis was zo groot en de schuld zo breed. Het is ons gelukt het op te lossen. We hebben jullie niet in de steek gelaten. De AOV is verhoogd en we hebben een koopkrachtversterking gegeven. Maar ik weet dat het nog niet genoeg is, we gaan jullie meer geven”, richtte de president zich tot de ouderen.

Het staatshoofd merkt op dat het in de afgelopen drie jaar door de regering gevoerde beleid, nu resulteert in een daling van de wisselkoers. Hij is er optimistisch over dat de daling zich verder zal voortzetten. Deze resultaten, de bereikte stabiliteit en een gezonde economie, zouden volgens president Santokhi niet bereikt zijn zonder de ondersteuning en de bijdrage van de ouderen. Daarom bedankte hij hen voor hun geduld, vertrouwen en hoop.

De president benadrukte verder dat de regering het pad van herstel en wederopbouw niet zal verlaten. Hij stelt dat er ook voor de volgende generaties wordt gewerkt. President Santokhi sprak namens de Surinaamse samenleving en de regering zijn dank uit aan de ouderen voor al het werk dat ze hebben gedaan en de bijdrage die ze hebben geleverd aan de opbouw van het land. Alle aanwezige senioren mochten met de complimenten van het staatshoofd met een goed gevuld goederenpakket naar huis.