De Boodschap
Kabinet van de President

ABS verricht veldwerk in voorbereiding op 9e census

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek is reeds begonnen met de voorbereidingen voor de negende volks- en woningtelling. De voorbereidingen houden in dat momenteel alle gebouwen in Suriname – met uitzondering van die in het binnenland – middels veldwerk digitaal worden geregistreerd. De negende volks- en woningtelling staat gepland voor het derde kwartaal van 2024. Het veldwerk, in teamverband uitgevoerd door ABS-medewerkers, ging op 22 januari van start en duurt tot en met 31 mei.

De veldwerkers gaan in groepen van 2 het veld in om gebouwen in de kustvlakte te registreren. “Zij kijken wat er in een straat aan objecten voorkomt en geven aan waar er woonhuizen zijn, welke bewoond of leegstaand zijn,” als Naomi Caupain, manager van het Census kantoor. Ze voegt eraan toe dat ook bedrijfsgebouwen en gebedshuizen binnen de registratie vallen. Verder wordt ook de fysieke toestand van de objecten genoteerd.

De ABS-functionaris benadrukt dat het nog niet om de census oftewel telling gaat, maar om de voorbereiding daarnaartoe. De gebouwen worden geteld om een beeld te krijgen hoeveel huishouden er in Suriname zijn. Dit met het doel de werklast voor het censusgebeuren vast te stellen. “Er is hiervoor over het algemeen geen interactie nodig met de bewoners. Echter kan het zo zijn dat extra informatie nodig is waarbij de bewoners gevraagd worden mee te werken”, aldus Caupain, die een beroep doet op de samenleving om haar medewerking te verlenen.

Indien een huisnummer ontbreekt, zullen de veldwerkers hiernaar vragen. Ingeval er geen personen op het adres aanwezig zijn, zullen de teams registreren wat ze waarnemen zoals de kenmerken van het huis. De ABS-medewerkers zijn te herkennen aan een T-shirt met ABS-logo en badge. Daarnaast is het voertuig waarmee zij zich verplaatsen voorzien van een ABS-logo op de voorruit. Er wordt gebruik gemaakt van een tablet, enkel voor de digitale registratie: niet voor foto’s van de objecten.