De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi decoreert bijzondere Surinamers

In het kader van 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname heeft president Chandrikapersad Santokhi een aantal Surinamers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor land en volk, gedecoreerd. Deze traditionele ceremonie naar aanloop van de onafhankelijkheidsviering vond plaats op zaterdag 20 november 2021 in de achtertuin van het presidentieel paleis. Het staatshoofd uitte zijn waardering aan zij die zich voor de ontwikkeling van het land hebben ingezet. Het gaat om meer dan 150 burgers die zich op maatschappelijk en ander vlak verdienstelijk hebben gemaakt.

De decoraties zijn een schouderklop van het hoogste gezag van het land aan Surinamers die ondanks de economische problemen en de heersende Covid-19-pandemie een bijdrage leveren c.q. hebben geleverd aan het land. Het is, aldus de president, op z’n plaats om hardwerkende, sociaal bewogen en getalenteerde Surinamers die een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van land en volk, die eer te geven. Jaarlijks worden diverse personen voorgedragen om in aanmerking te komen voor een decoratie. Voor de regering is het een eer om hen als voorbeeld te stellen.

Wegens de Covid-19-beperkingen heeft het staatshoofd de onderscheidingen niet opgespeld, maar wel overhandigd aan de mensen, hoewel hij ook graag de erbij horende handdruk en een warme brasa had willen geven. Desondanks toonde president Santokhi zich ingenomen de nodige eer te geven aan elke Surinamer die zich bijzonder en belangeloos heeft ingezet. Dit geldt ook voor zij die zich buiten landsgrenzen verdienstelijk maken voor de goede naam en eer alsook de groei en bloei van Suriname.

Het staatshoofd gaf de gedecoreerden mee dat ze trots mogen zijn en tevens als een stimulans dienen voor andere Surinaamse burgers. “Beschouw deze eer als een waardering, die u voor alle andere harde werkers draagt, in liefdadigheid is geen overdaad,” richtte president Santokhi zich tot de groep.