De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi discussieert met banken over financiële sector

President Chandrikapersad Santokhi is geïnformeerd over de financiële sector. Op vrijdag 5 maart 2021 is het staatshoofd door alle bankiers geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen de financiële sector. Ook is er gediscussieerd over hoe de sector efficiënter gemaakt kan worden en wat daarvoor nodig is. Daarnaast is gekeken welke bijdrage de overheid kan leveren bij het efficiënter maken van de financiële sector in ons land. Ook aanwezig tijdens deze ontmoeting waren de ministers Armand Achaibersing van Financiën en Planning, Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, de Deviezencommissie en de governor van de Centrale Bank van Suriname.   

“Wij hebben gesproken over onder andere financial inclusion, dat houdt in dat wij graag willen dat praktisch iedereen over een bankrekening beschikt, de wijze waarop zo een rekening geopend kan worden en regels die daarbij horen. Ook over het koersenvraagstuk hebben wij gesproken, gezien dit een heet hangijzer is momenteel. Daarnaast hebben wij in open sfeer gesproken over het schuldenvraagstuk van Suriname en de economische problemen”, lichtte minister Achaibersing de aangekaarte onderwerpen toe.

Afgesproken is dat iedereen gaat meewerken aan de stabilisatie van de wisselkoers en daar hebben de banken, volgens de bewindsman, een voorname rol in. “Ze hebben toegezegd dat voor zover dat niet gebeurde, zij er nu alles aan zullen doen om mee te werken aan stabiele koersen.” Binnenkort zal de delegatie weer bijeenkomen om de discussie op basis van een concrete agenda voort te zetten.

Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, spreekt van een goed gesprek met het staatshoofd. De vereniging vindt de stap van een flexibele wisselkoers richting de marktkoers brengen een goede stap, maar ziet heel graag ook flankerende fiscale maatregelen, om daadwerkelijk die koers onder controle te houden. “Wat ondernemers willen is een voorspelbare koers, zodat zij hun planning kunnen doen in hun onderneming. Wat banken willen is een rustige stabiele omgeving”, zegt de voorzitter. Hij vervolgt: “Een stabiele wisselkoers is in het belang van ons allen. We hebben er geen belang bij als de wisselkoers weer gaat stijgen, want dat zal een impact hebben op het prijsniveau in het land.”