De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Zittingsduur Seabob Werkgroep verlengd

Op 8 november 2011 behaalde Suriname als eerste land in de wereld haar MSC-certificaat voor de vangst van een tropische garnalensoort, met name onze seabobgarnaal. De twee lokale seabobbedrijven van dat moment hadden zich daarvoor ingezet en alle nodige investeringen daartoe gepleegd. Dit proces, dat 3 jaren had geduurd, hield in dat naast het Nationaal Visserij Management Plan er een apart managementplan voor de seabobvisserij ontwikkeld werd. Hierin zijn heel wat detailzaken met betrekking tot duurzame en verantwoorde seabobvisserij geregeld waaronder een Harvest Controle Rule en een Research & Development Plan.

Om het geheel te monitoren werd door de certificeerder geëist dat er een orgaan voor de nodige checks en balances in het leven werd geroepen, waarin diverse stakeholders zitting hebben. Zo werd in 2011 de Seabob Working Group in de Raad van Ministers benoemd waarin zitting hebben vertegenwoordigers van de diverse seabobvangstmaatschappijen, LVV, Kustwacht, WWF en de bevolkingsvisserij.

Heden is door minister Prahlad Sewdien de zittingsduur van de werkgroep weer met een jaar verlengd na goedkeuring door de Raad van Ministers. De ultime wens van de minister is om uiteindelijk de totale visserijsector duurzaam te maken met ondersteuning van alle betrokken stakeholders.