De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

Stappen voorwaarts gezet naar ordening Jodenbreestraat

Belanghebbenden, waaronder districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost, straatventers, handelaren en de politie, hebben stappen voorwaarts gezet naar de ordening van de Jodenbreestraat. Op vrijdag 5 maart 2021 zijn partijen samen met Maverick Boejoekoe, directeur van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) tot een overeenstemming gekomen betreffende de nieuwe voorwaarden die zullen gelden voor de straatventers. Districtscommissaris Bhola zegt dat hiermee de onzekerheid waarin deze groep een hele poos verkeerde, is weggenomen. De voorwaarden die zijn vervat in een 25-tal regels zijn aan de venters voorgehouden en na intensieve discussies heeft men consensus bereikt. “Het is een prettig moment”, zegt de burgervader.

De bedoeling is dat de straatverkopers zich gaan houden aan de vergunningsvoorwaarden. Dit moet leiden tot ordening, veiligheid en rust in de Jodenbreestraat. “We wiillen daar vervuiling, criminaliteit, drukte en een onveilige situatie voorkomen”, aldus dc Bhola. Het commissariaat gaat de mensen begeleiden in het proces. Zo zullen ze worden aangewezen waar ze moeten staan. Er komen standnummers en badges zodat duidelijk herkenbaar is wie verkoper is en wie waar mag staan. Ook zullen er openingstijden vastgelegd worden. De nieuwe voorwaarden zullen ook gelden voor zij die in het verleden wel een vergunning hadden, maar nu niet meer daarover beschikken.

De ordening moet winkelen en zakendoen aangenaam maken voor zowel straatventers, bezoekers als handelaren/winkeliers in de Jodenbreestraat. Districtscommissaris Bhola erkent dat er tot nu toe sprake is van theorie. Hij kijkt uit hoe de aanpak in de praktijk gaat werken en houdt rekening met kinderziektes. Waar nodig zal er gecorrigeerd worden. In ieder geval hebben handelaren reeds aangegeven dat zij er geen moeite mee hebben dat mensen op straat spullen ten verkoop aanbieden. Zij hadden wel graag ordening hierin en zijn dan ook ingenomen met de nieuwe voorwaarden die daartoe moeten leiden. Immers, in deze regelgeving is ook expliciet opgenomen dat de venters niet voor de winkels mogen staan. “Alle partijen konden zich daarin terugvinden”, geeft dc Bhola mee.

Patrick Kobi, woordvoerder Platform Ontwikkeling Jodenbreestraat, spreekt de hoop uit voor een duurzame oplossing voor de straatventers. “We willen niet ontruimd worden.” Hij behoort zelf ook tot deze groep, die volgens hem ook ondernemers kent. Kobi is als kleine ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Maria Riebeek, eveneens straatventer, is blij met het verloop van de ontmoetingen met de overige partijen. “Het was een zware strijd, we vreesden ontruimd te worden”, aldus Riebeek, die de nieuwe voorwaarden “niet zwaar” vindt.