De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi en korps districtscommissarissen wisselen van gedachten over uitdagingen

President Chandrikapersad Santokhi heeft een breedvoerig overleg gehad met het korps van districtscommissarissen. Tijdens de ontmoeting werden diverse aandachtspunten en uitdagingen besproken die essentieel zijn voor de ontwikkeling en vooruitgang van onze gemeenschappen. Ministers Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport en Riad Nurmohamed van Openbare Werken zijn onderdeel geweest van de het overleg op dinsdag 20 februari 2024 op het Kabinet van de President.

Tijdens de vergadering kreeg elke districtscommissaris de kans om de problemen en uitdagingen van hun gebied voor te leggen aan de regeringsleider en de ministers. Belangrijke kwesties, zoals infrastructuur, veiligheid en financiële problemen, werden door de dc’s benadrukt. Ze onderstreepten de noodzaak om deze kwesties aan te pakken. Daarnaast brachten enkele districtscommissarissen ook persoonlijke uitdagingen ter sprake die ze tegenkomen bij de uitvoering van hun taken in hun districten.

Het staatshoofd heeft aangegeven dat er stappen worden ondernomen om de salarissen van districtscommissarissen te verhogen door hun bezoldiging te verbeteren en toelages toe te kennen. Bovendien is besloten om dienstvoertuigen beschikbaar te stellen aan de dc’s. Het staatshoofd heeft aangegeven dat minister Nurmohamed en financiënminister Stanley Raghoebarsing de opdracht hebben gekregen om dienstvoertuigen aan te schaffen voor de districtscommissarissen. Deze beslissing is genomen om ervoor te zorgen dat ze hun taken effectiever kunnen uitvoeren en beter kunnen reageren op de behoeften van de gemeenschappen. Daarnaast zullen kwartaalbijdragen worden verstrekt om hen te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken.