De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “Energie blijft strategische prioriteit voor Caricom-landen”

Energie blijft volgens president Chandrikapersad Santokhi een strategische prioriteit voor alle Caricom-landen. Het Surinaamse staatshoofd sprak op dinsdag 29 november 2022 – de openingsdag van het driedaagse Regional & Suriname Renewable Energy Forum in Ballroom Torarica – in zijn hoedanigheid van Caricom-voorzitter. Hij acht het van belang dat lidstaten doorgaan met het optimaliseren van hun potentiële hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast is het ook belangrijk dat zij het aandeel van hernieuwbare energie in hun energieaanbod vergroten.

President Santokhi merkt op dat de regio geconfronteerd raakt met onvoorspelbare uitdagingen vanwege het steeds verslechterend klimaat, blijvende internationale politieke spanningen en verzwakte economieën. Als voorbeeld noemt hij de onstabiele olieprijzen, die dit jaar recordhoogtes bereikten. Het is daarom een prioriteit om de economieën van de regio los te koppelen van geïmporteerde fossiele brandstoffen, die in meer dan 80% van de energiebehoefte van de regio voorzien. Het staatshoofd merkt op dat Suriname het geluk heeft om energie-onafhankelijk en zijn eigen stroom opwekt. “En het is met 50% hernieuwbare energie, voor een belangrijk deel uit waterkracht, dat we dit kunnen realiseren”.

In de nieuwe post-Covid-wereld is er volgens het staatshoofd een uitdaging om in het Caribisch gebied vooruitgang te boeken te midden van energietransitie. Als Caricom-voorzitter spant president Santokhi zich ervoor in om prioriteit te geven aan de energieagenda van de regio. In dit kader is tijdens de recente G20-top op Bali het regionale standpunt gepresenteerd, namelijk het optimaliseren van inheemse energiebronnen, hetgeen ook de ontwikkeling van de regio stimuleert. “Als regio zijn we niet immuun voor internationale economische en politieke ontwikkelingen. De geopolitiek van energie, die van invloed is op vraag en aanbod, ondermijnt het economisch herstel na de pandemie”, benadrukt de regeringsleider. Het creëert volgens hem wereldwijd meer armoede door stijgende grondstoffenprijzen, stijgende inflatie en hogere toeleveringskosten, die worden verergerd door de hoge schuldenlast in veel lidstaten.

President Santokhi geeft verder aan dat de regio zich inzet voor de transformatie naar koolstofvrije economieën. De financiering van de energietransitie blijft echter een cruciaal punt voor de lidstaten. Er is behoefte aan innovatieve financieringsmechanismen die geschikt, betaalbaar en toegankelijk zijn voor kleine energiemarkten binnen de Caricom. Het staatshoofd noemt in deze het Caribbean Resilience Fund. “Daarom is het belangrijk dat Caricom-lidstaten, en natuurlijk Suriname, doorgaan met het optimaliseren van hun potentiële hernieuwbare energiebronnen en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie in hun energiematrix.”