De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Zeventig jongeren vangen vaktraining verpleegassistent van SAO aan

Zeventig jongeren, waarvan het merendeel dames, hebben met beide handen de kans aangegrepen om getraind te worden tot verpleegassistent. Die mogelijkheid is hun geboden door de stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) door tussenkomst van het Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën en Planning dat 90% van de financiële middelen beschikbaar heeft gesteld voor deze training, waardoor de cursisten slechts met een deel van het cursusgeld moesten inkomen. Deze training wordt verzorgd door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO).

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op maandag 28 november 2022 het startsein gegeven voor deze training. De goede opkomst stemde de bewindsman goed, omdat de jongeren met de kennis en vaardigheden die ze zullen opdoen, betere kansen maken op de arbeidsmarkt. De minister wees de cursisten erop, dat ze van start gaan met een vakopleiding, welke hun zal vormen om een bepaald beroep uit te oefenen, namelijk een in de zorg. De bewindsman wees de aanwezigen ook erop, dat de regering vaktrainingen, vooral aan jongeren en in het bijzonder aan kansarme en risico jongeren, zal blijven stimuleren. Hij gaf aan dat het ministerie ook zal inspelen op de behoefte aan arbeidskrachten in overige sectoren door jongeren vaktechnisch klaar te stomen opdat ze aan de vraag kunnen voldoen. De AWJ-minister wenste de cursisten veel succes toe en heeft hen aangemoedigd om de training tot een goed eind te brengen.

De directeur van de SAO, Joyce Lapar, en de voorzitter van de Raad van Bestuur bij de SAO, tevens onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson, hebben de jongeren moed ingesproken om de training af te ronden. Ze hopen op honderd procent slagingspercentage. Daarna kunnen de cursisten de opgedane kennis en vaardigheden ten volle benutten. De duur van deze training is gesteld op 1 jaar en is opgesplitst in 2 modulen. Module 1 waarmee van start is gegaan omvat de vakken: Huishoudelijke zorg, Ethiek, Inleiding Verpleegkunde, Nederlands, Sociale vaardigheid, Veiligheidsleer en Rekenen. De training wordt aan 2 groepen van 35 cursisten geboden. De financiering van deze training wordt voor 90% gedragen door het Bureau Gemeenschapsprojecten van het ministerie van Financiën & Planning.