De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi heeft onderhoud buurtorganisaties

Buurtorganisaties uit verschillende ressorten c.q. volkswijken hebben overleg gehad met president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd heeft de ontmoeting op zaterdag 25 februari 2023 bijeengeroepen naar aanleiding van de huidige situatie en mede in voorbereiding op de nationale dialoog op zondag 26 februari. De bedoeling was onder meer groepen te identificeren waarmee er gesprekken gevoerd kunnen worden. Partijen hebben op het Kabinet van de President met elkaar van gedachten gewisseld.

Deze pre-meeting had tot doel de organisaties de ruimte te bieden uiteindelijk een goede presentatie voor te bereiden voor de nationale dialoog. De vertegenwoordigers van de verschillende organisaties hebben bij deze gelegenheid de problemen in hun buurt naar voren gebracht. Zij legden ook de nadruk op zaken die direct aangepakt kunnen worden en droegen daarbij ook enkele oplossingsvoorstellen aan Het gaat om buurtorganisaties uit Wintiwai, Pontbuiten, Ephraimzegen, ressort Beekhuizen, Latour en Menkendam.

Aan de meeting hebben ook de parlementariërs Sidik Moertabat, Henk Aviankoi en Cedric van Samson geparticipeerd. Laatstgenoemde is tevens coördinator van werkgroepen belast met de ontwikkeling van de verschillende wijken. Met deze groepen is de regering reeds twee jaar bezig zaken in de buurten ter hand te nemen. Waar de focus voorheen gericht was op het hoofd bieden aan de uitdagingen vanwege de covidpandemie, dit jaar gaat het voornamelijk om het oplossen van de acute noden.