De Boodschap
Kabinet van de President

IRIS hecht veel waarde aan nationale dialoog

De Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) hecht veel waarde aan de nationale dialoog. De organisatie is op zondag 26 februari 2023 de eerste in lijn geweest tijdens deze gesprekken met president Chandrikapersad Santokhi. Volgens bisschop Karel Choennie is nationale dialoog de enige manier om uit de crises te komen. Zowel Choennie als de overige vertegenwoordigers van de organisaties vertegenwoordigd in de IRIS gaven aan dat het vertrouwen van de samenleving in de regering moet worden hersteld. De dialoog moet volgens bisschop Choennie gestoeld zijn op vertrouwen.

Refererend naar de incidenten van vrijdag 17 februari stelden de geestelijken dat het vertrouwen kennelijk ernstig is geschonden. “De regering moet er alles aan doen om dat vertrouwen te herwinnen van het volk.” Aangegeven is dat de hoge verwachtingen binnen de samenleving teruggebracht moeten worden naar realistische verlangen. De IRIS drong er bij de regering op aan dat de Wet Openbaarheid van Bestuur spoedig door het parlement in behandeling wordt genomen. Ook is de nadruk gelegd op sociaalmaatschappelijke issues die aanpak behoeven. Zo werd er stilgestaan bij de criminaliteit, verkeerscriminaliteit, het onderwijs, prijscontrole, deviezenproblemen en etnische sentimenten. De kerken riepen op voor solidariteit en respect voor elkaar in deze roerige tijden. “In moeilijke tijden noemen we eerst wat er niet is, maar dankbaarheid is ook belangrijk”, stelt bisschop Choennie. John F Kennedy werd hierbij geciteerd: “ Don’t ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country.”

President Santokhi noemde de IRIS een zeer belangrijke organisatie. Hij is ervan overtuigd dat zij belangrijke voorstellen kan aandragen om normen en waarden te herstellen en problemen op te lossen. Het staatshoofd garandeert dat er prioriteit gegeven zal worden aan de door IRIS aangehaalde punten. De organisatie vroeg ook dat er gestructureerd overleg wordt gevoerd en dat het niet eenmalig blijft. De geestelijken erkennen dat de regering samen met het parlement en andere actoren voor een ingewikkelde taak staan. Pandit Ramcharan riep op tot positief denken. Hij benadrukt dat de hele wereld in rep en roer is, en vraagt dat eenieder zijn best doet om het hoofd boven water te houden.

In de IRIS zijn vertegenwoordigd de Madjlies Moesliemien Suriname; Sanatan Dharm Maha Sabha; de Surinaamse Islamitische Vereniging; Vereniging Arya Diwaker Suriname en het R.K. Bisdom Paramaribo. Naast bisschop Choennie en pandit Ramcharan werden de organisaties vertegenwoordigd door Aroen Gajadharsing, Adiel Kallan en Robert Bipat. Verder zaten ook de ministers Bronto Somohardjo, Steven Mac Andrew, David Abiamofo, Stanley Raghoebarsing, Rishma Kuldipsingh, Krishnakoemarie Mathoera, Kenneth Amoksi aan tijdens het overhoud.