De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi ingenomen met inzet Pan American Real Estate

President Chandrikapersad Santokhi heeft zijn lof voor het werk dat Pan American Real Estate verzet binnen de woningbouwsector niet onder stoelen of banken geschoven. Het staatshoofd heeft benadrukt dat het een bijzondere prestatie is van de ondernemer om in een periode van crisis kwalitatief betaalbare woningen te bouwen. “Hij heeft aan mij gezegd; President ook al moet ik wat verlies lijden. Ik ga door met het project. Dat is dienstbaarheid aan de samenleving”, aldus het staatshoofd over de inzet van de ondernemer die met zijn project een bijdrage levert aan het lichten van de woningnood. Het staatshoofd heeft op 4 september 2021 aanwezigen toegesproken bij de launch van de ‘North Area One’ fase van het woningbouwproject van Pan American op Paramaribo-Noord. Het project behelst ruim vijfhonderd woningen.

De president stelt de samenleving gerust dat het woningbouwbeleid voldoende aandacht zal krijgen. Er zullen in dat kader tal van projecten worden uitgevoerd. Hij doelt daarmee op nieuwe projecten alsook projecten die bij zijn aantreden reeds in uitvoering waren. Ten aanzien van het laatste zullen er eerst evaluaties uitgevoerd, alvorens deze woningbouwprojecten voort te zetten. De president noemde onder andere projecten die in Paramaribo-Noord zijn, een die te Voorburg zal worden opgezet, maar ook personen die behoefte hebben aan een bouwkavel zullen aan hun trekken komen.

Ook zal de regering inkomen met het ontsluiten van gebieden waar tijdens het vorig regeertermijn bouwkavels zijn uitgegeven aan burgers en er geen bestaande infrastructuur. Gronden die nog beschikbaar zijn zullen worden ontsloten en verstrekt worden aan burgers die daaraan behoefte hebben. Ook zal aandacht besteed worden aan sociale woningbouw voor zij die moeilijk voor een eigen dak boven het hoofd kunnen zorgen. Ook zullen er ook naar mogelijkheden worden gekeken om de handen ineen te slaan met particulieren om intensiever het huisvestingsbeleid aan te pakken.

Bedrijfsleider Ismaël Sohrabkhan van Pan-American zegt dat het opzetten van betaalbare kwaliteit woningen in een leefbare omgeving niet zonder ondersteuning van de overheid kan. Regering het gaat nog niet snel genoeg, maar wij zouden vandaag niet hier kunnen zijn op een project voorzien van elektriciteit en waar de asfaltering vandaag begint. De bedrijfsvoerder benadrukt dat de woningen op dit project 40 procent goedkoper zijn bij de concurrent.

Hakrinkbank directeur Sheoradj Panday zegt dat zijn instelling reeds 20 jaren ervaring heeft met zaken doen met de ondernemer. Het gaat om een familiebedrijf dat zich houdt aan haar woord. Het is in Nickerie begonnen met de verkoop van bromfietsen en auto’s. Het zijn eerlijke zakenpartners, die vandaag de dag verder zijn uitgegroeid met meerdere zaken, in de autohandel, auto parts en in real estate, zegt de bankdirecteur.