De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi neemt virtueel deel aan tussentijdse Caricom staatshoofden vergadering

President Chandrikapersad Santokhi heeft virtueel deelgenomen aan een tussentijdse Caricom staatshoofden vergadering. De implementatie van de Caricom Single Market and Economy (CSME) en het bevorderen van de agri-food systemen stonden op agenda. De regeringsleider heeft op 21 februari 2022 via zoom deelgenomen aan de bijeenkomst.

President Santokhi heeft tijdens zijn bijdrage aan de vergadering benadrukt dat we niet leven in een perfecte wereld, waar alle lidstaten het goed doen en onbeperkte budgetten hebben. Daarom is het van cruciaal belang dat de Caricom haar eigen inkomsten genereert, om minder afhankelijk te zijn van bijdragen van de lidstaten. “We moeten slimmere manieren vinden om inkomsten te genereren voor de Caricom”, merkt het staatshoofd op. President Santokhi is voorstander van de implementatie van de harmonisatie van documenten voor het vrije verkeer van goederen en personen.

De regeringsleider heeft verder aangegeven dat het een prioriteit voor Suriname is om de economische betrekkingen met de Caricom-lidstaten te intensiveren. In dit verband wil ik, aldus president Santokhi, verwijzen naar de trilaterale ontmoeting en discussies tussen Suriname, Guyana en Barbados. “Dit initiatief zal kansen creëren voor intraregionale investeringen, handel en arbeid”, accentueert de president. Het staatshoofd heeft onderstreept dat Suriname uitkijkt naar succesvolle discussies over de implementatie van de CSME.

De Republiek Suriname onderstreept het belang van het bevorderen van de CARICOM Agri-Food Systems Agenda. President Santokhi heeft opgemerkt dat de sanitaire en fytosanitaire regels voor import en export belangrijk zijn en dienen gevolgd te worden. “Er lijkt een gebrek aan transparantie van regels te zijn. De nationale regels van de ene lidstaat mogen geen belemmering vormen voor een andere exporterende lidstaat”, oppert het staatshoofd. Verder geeft de president aan dat de niet-tarifaire handelsbelemmeringen moeten worden opgeheven. Volgens hem is de implementatie van de CSME, over het vrije verkeer van goederen, problematisch vanwege technische barrières die lidstaten opleggen bij invoer uit een andere lidstaat. President Santokhi heeft zijn inzichten gedeeld met betrekking tot het ontwikkelen van het marketinginformatiesysteem CARICOM-Agriculture. Behalve voor beleidsmakers is het voor importeurs en exporteurs noodzakelijk om kennis te hebben van wat de vraag en aanbod is van landbouwproducten binnen de Caricom.