De Boodschap
Kabinet van de President

Regering verheugd over belangrijke olie-en gasontdekking Krabdagu 1

In blok 58 en wel het gebied bekend als “Krabdagu”, is er thans melding gemaakt van wat omschreven is als “een belangrijke nieuwe olie- en bijbehorend gasontdekking”. Met de Final Investment Decision aan de horizon is de regering bijzonder positief gestemd omtrent de meest recente olievondst. Deze vondst zal zeker een positieve impact hebben op de investeringsbeslissing die in de tweede helft van het jaar 2022 op agenda staat.

De Final Investment Decision zal leidend zijn voor de verdere inrichting en ontwikkeling van onze olie- en gassector. Het toekomstbeeld in deze sector is ook bijzonder hoopgevend. Na deze put, gaat TotalEnergies namelijk verder met boren. Daarbovenop zal ook Apache in maart dit jaar starten met een exploratieput in block 53. Verder start Shell in het 2e kwartaal van dit jaar met boringen in blok 42.

Dit en eerdere successen zijn een bevestiging en ondersteuning van de ontwikkelingsvisie van de regering. De regering blijft de koers vasthouden om de opbrengsten van de fossiele brandstof in te zetten ter ontplooiing van hernieuwbare, groene sectoren zodat de ontwikkeling van onze mooie natie verantwoord en gestadig kan vorderen. Suriname zal ongetwijfeld haar plek als potentiële grote olieproducent met trots innemen.

Gado na wi fesiman!