De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi noemt toerismesector cruciaal voor welzijn samenleving

Toerisme is als sector cruciaal voor de economische ontwikkeling. Deze sector is van belang om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de Surinaamse gemeenschap en om de kwaliteit van het leven te bevorderen en te verhogen. Zo benadrukte president Chandrikapersad Santokhi bij de afsluiting van de Tourism Week 2022 op dinsdag 27 september 2022 op Bernharddorp in het district Para. Het regeringsbeleid is erop gericht om middels het ontwikkelen van een kwalitatief goed toerismeproduct deze sector verder te reguleren en te faciliteren.

 Het doel van de Tourism Week is om in de districten het bewustzijn rond de sector op gang te brengen en om het natuur- en gemeenschapstoerisme te bevorderen. President Santokhi noemt het een kans voor Suriname om mogelijkheden te bespreken die de bijdrage van het toerisme kunnen vergroten. “Na een stressperiode van 2 jaar tijdens Covid-19 zijn er nieuwe kansen ontstaan. Tourisme Week is een goed moment om met belanghebbenden in dialoog te treden over het thema van dit jaar, namelijk “Rethinking Tourism”.

De toerismesector moet voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen, die samenwerking en een gevoel van onderlinge verbondenheid vereisen. Het betreft allereerst de benadering van belanghebbenden bij de duurzame ontwikkeling van het toerisme. Daarnaast is volledige betrokkenheid van de gemeenschap vereist wanneer het gaat om de transformatie binnen de sector. Verder is de veiligheidsgarantie voor toeristen van cruciaal belang. President Santokhi doet een oproep om samen de toekomst van het toerisme duurzaam vorm te geven.

Suriname heeft volgens het staatshoofd namelijk gunstige toekomstperspectieven, die optimaal benut moeten worden. Om ten volle gebruik te maken van deze gunstige factoren, zal Suriname zijn toerismesysteem moeten heroverwegen. President Santokhi benadrukt dat het visumvrij reizen naar Suriname meer toeristen moet aantrekken. Ook de variëteit van de Surinaamse keuken zal hiertoe moeten bijdragen. Verder zijn trainingen voor het personeel van de vakantieoorden belangrijke zaken om duurzaam te investeren. “We moeten toerisme bevorderen”, aldus het staatshoofd.