De Boodschap
Kabinet van de President

Vertrekkende minister Achaibersing blikt terug op afgelopen twee jaar

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft aan de vooravond van zijn aftreden als bewindsman op het voornoemde ministerie teruggeblikt op het financieel beleid van de afgelopen twee jaar. De aftredende minister deed dit tijdens een persconferentie, waarbij hij uitgebreid verslag deed over de aanpak van de economische crisis. Minister Achaibersing zal op woensdag 28 september 2022 om 10.00 uur op het departement de leiding overdragen aan minister Albert Ramdin als ad interim. Collegaminister Silvano Tjong-Ahin is door president Chandrikapersad Santokhi aangewezen als tweede vervanger. 

Minister Achaibersing merkte op dat bij zijn aantreden de economie geheel ontspoord was. De covidpandemie, de wateroverlast in het binnenland en de wereldcrisis vanwege de oorlog in Europa brachten nog meer druk met zich mee op de overheidsuitgaven. “We took over a perfect storm”, aldus de bewindsman. “Wij waren in juni 2020 niet in staat op eigen kracht lonen en subsidies te betalen laat staan leningen af te lossen. Om dat te kunnen bewerkstelligen hebben wij geld moeten lenen bij lokale banken. Deze leningen zijn volledig afgelost”, voegde hij eraan toe. Maatregelen zoals de solidariteitsheffing van 10% werden ingesteld en na een jaar afgebouwd zodat het betalen van salarissen kon geschieden zonder daarvoor leningen aan te gaan. Intussen is het Herstelplan 2020-2022 ingesteld. Wezenlijke onderdelen van dit plan waren het schuldherstructureringsprogramma en de onderhandelingen die gevoerd zijn met onder andere schuldeisers.

De aftredende bewindsman benadrukt dat een groot deel van het Herstelplan in uitvoering is dan wel is uitgevoerd. Hij verwijst hierbij naar de fiscale en monetaire maatregelen en het sociaal vangnet. “Velen denken dat de maatregelen van dit plan na twee jaar afgerond moeten zijn, maar er zijn maatregelen die doorlopen”. Het gaat in deze om ontwikkelingsprojecten die door internationale instellingen gefinancierd worden zoals het baggerproject en een aantal projecten van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). In totaal gaat het om 36 projecten die verder lopen dan 2022. Minister Achaibersing zegt dat er ten aanzien van het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 een evaluatie- c.q. statusrapport is opgemaakt. Dit document zal te zijner tijd door zijn opvolger en de directeur van het Planbureau gepresenteerd worden.