De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Minister Somohardjo wil indexering pensioenen bij Algemeen Pensioen Fonds

In de Wet Algemeen Pensioen 2014 is opgenomen dat de Pensioenraad het orgaan is dat de voordracht doet aan de Regering tot indexering van de pensioenen bij het Algemeen Pensioenfonds. Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa), is voorstander om een nieuwe voordracht te doen waarbij de minimumuitkering wordt opgetrokken van SRD 300 naar SRD 1.350, wat een indexering betekent van 450. Ambtshalve is de minister van BiZa hiervoor de verantwoordelijke in deze wet. Dit zal hij verder bespreken binnen de ministerraad. Na goedkeuring, is het streven om de indexering per januari 2023 te laten ingaan.

De Wet Algemeen Pensioen 2014 verplicht elke werkende persoon om deel te nemen aan de pensioenregeling van deze wet bij het Algemeen Pensioenfonds, indien elders niet uitgevoerd kan worden. Tegenover deze verplichting garandeert de wet, dat het opgebouwde pensioen niet mag eroderen. Dit wordt bereikt door om de drie jaren en indien daartoe redenen aanwezig zijn, te indexeren. Zoals de wet deze voorschrijft, dient de indexering per staatsbesluit te worden gedaan.

“De pensioneerden hebben hard gewerkt voor de opbouw van onze natie, zij verdienen een goede oude dag en ik zal daar al mijn ondersteuning aan geven”, aldus  Somohardjo.