De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi noemt voorkomen blacklisting Suriname nationale zaak

Het is volgens president Chandrikapersad Santokhi een nationale zaak om tegen de achtergrond van Anti-Money Laundering (AML) te voorkomen dat Suriname geblacklist wordt. Hij onderstreep dat dit een aangelegenheid is waarmee geen politiek zal moeten worden bedreven, maar collectief zal moeten worden opgetreden. Het staatshoofd zei op donderdag 11 november 2021 tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in het parlement dat de regering in het dienstjaar 2022 een specifieke focus behoudt op het bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme, ook wel AML genoemd. 

In dat kader zal zij met hogere snelheid de effectieve en doelmatige implementatie van de aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) voortzetten.  De analyse, die gericht is op het identificeren van tekortkomingen in ons nationaal financieel en juridisch raamwerk, met betrekking tot AML, de zogenaamde National Risk Assessment, is in het huidig dienstjaar voltooid en opgeleverd.  Naar aanleiding daarvan, heeft de regering een strategisch plan uitgewerkt, gekoppeld aan een tijdslijn, dat gericht is op het zo spoedig mogelijk mitigeren van de geïdentificeerde AML gerelateerde risico’s.

De Anti-Money Laundering Steering Council wordt door het staatshoofd voorgezeten, en wordt dus op het hoogste niveau aangestuurd. “Dat onderstreept het belang voor ons land en de prioriteit, die de regering stelt aan effectief AML-beleid,” aldus president Santokhi. Hij noemt de betrokkenheid van het college bij het mitigeren van AML gerelateerde risico’s essentieel. De voorzitter van de vaste commissie van het ministerie van Financiën en Planning, heeft daarom eveneens betrokkenheid, bij het AML Steering Council.

Er is volgens het staatshoofd een nationale taak te vervullen, met een brede verantwoordelijkheid. “In de eerste plaats willen wij als land de waarborg hebben van een gezond en transparant financieel systeem. Maar urgent is, dat wij op korte termijn een Mutual Evaluation van de FATF zullen ondergaan, waarbij de AML gerelateerde risico’s in ons land zullen worden geëvalueerd.” De president zegt dat nog belangrijker is op welke wijze ons land hiertegen optreedt en welke voortgang in de implementatie van de FATF-aanbevelingen geboekt is.