De Boodschap
Kabinet van de President

Regering voornemens transport- en telecomsector te versterken

De regering is voornemens de transport- en telecomsector te versterken. Dit liet president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 11 november weten tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in het parlement. Versterken van de twee sectoren betreft het lucht- en zeeverkeer en de telecom- en internetfaciliteiten in ons land.

“De luchthaven Zanderij en de zeehaven Nieuwe Haven, zullen worden versterkt; daartoe zijn samenwerkingsovereenkomsten tot stand gekomen, met de Haven van Antwerpen en de Luchthaven Schiphol,” zei de president. Hij gaf verder te kennen dat de voorbereidingen van een regionale luchthaven in het district Nickerie worden voortgezet. Tevens wordt de Surinamerivier gebaggerd. Dit tegen de achtergrond van de offshore olie- en gassector. Er zijn voornemens om de veerverbinding tussen Paramaribo en Meerzorg wederom op te starten.

Ter verbetering van de telecom- en internetfaciliteiten in Suriname, zullen in 34 woonwijken de verouderde kabels vervangen worden en de introductie van de 5e generatie (5G) mobiel netwerk zal plaatsvinden. Dit zal in 2022 gebeuren. De regering zal de scholen voorzien van gratis Wifi.