De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “Regering erkent recht van vreedzame betoging”

President Chandrikapersad Santokhi heeft in de Nationale Assemblee (DNA) benadrukt dat het recht van vreedzame betoging wordt erkend door de regering. “Dit recht is verankerd in de grondwet en internationaal erkend. Het dient door elke democratische staat gerespecteerd te worden.” Het staatshoofd reageert hiermee op de protesten die maandag 18 juli en dinsdag 19 juli hebben plaatsgevonden. De regeringsleider doet een beroep op de betogers om de protesten intern goed te leiden, zodat alles ordelijk en vreedzaam verloopt. “Wij willen dat de democratische rechten goed beschermd en nageleefd worden. We willen een vreedzame samenleving”, aldus president Santokhi op 19 juli 2022 in het parlement.

Het staatshoofd heeft aangegeven dat het cruciaal is om in deze moeilijke tijden de eenheid als samenleving te waarborgen. “Laten we de belangen en goede bedoelingen goed tot uiting laten komen.” De regeringsleider heeft beklemtoond dat de regering bereid is om in dialoog te gaan met de protesterenden. Hij geeft aan de ontevredenheid te begrijpen. “Om het land macro-economisch gezond te maken zijn er pijnlijke maatregelen getroffen”, zei de regeringsleider. Hij rekent op een constructieve bijdrage van alle relevante groeperingen en organisatie om het land op alle facetten weer gezond te maken.

In zijn statement op maandag 18 juli 2022 heeft de regeringsleider geaccentueerd rekening te houden met de gevoelens van de samenleving. “Rekening houdend met uw gevoelens heb ik ook de opdracht, van u als volk, om het land weer gezond te maken. Economisch gezond, financieel gezond en ook gezond in ons denken en doen. Dat is geen eenvoudige taak en het dal waardoor we gaan, hoort bij dit proces van weer gezond worden. De prijs en de pijn die we daarvoor betalen kunnen we niet met een pennenstreek wegnemen of verzachten. Ik heb bij mijn aantreden aangegeven dat het pad van herstel, niet gemakkelijk zou zijn. Dat het pijn zou doen. Ik heb ook gezegd dat we het traject van herstel samen zullen bewandelen. Dat geldt vandaag nog steeds”, aldus de regeringsleider in het Hoogste College van Staat.