De Boodschap
Kabinet van de President

Regeringsfunctionarissen op oriëntatiebezoek Newmont Suriname

Op uitnodiging van Newmont Suriname hebben een zestal ministers het mijnbouwbedrijf in het bestuurtressort Paramacca bezocht. De ministeriële delegatie bestond uit de ministers David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen, Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Krishnakoemarie Mathoera van Defensie, Amar Ramadhin van Volksgezondheid en de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), Silvano Tjong-Ahin. Het bezoek op maandag 18 juli 2022 maakt deel uit van de stakeholderbetrokkenheid van de multinational met belangrijke belanghebbenden voor een beter begrip van de werkwijze. Als duurzaam en verantwoord opererend mijnbouwbedrijf wilt Newmont ook in dialoog gaan over verschillende zakelijke aangelegenheden. Het bezoek werd gehost door sr. director external relations, Shirley Sowma- Sumter en general manager Wilfred Visser.

De bewindslieden hebben verschillende afdelingen en operaties van het bedrijf bezichtigd. Daar is de Merian-goudmijn onderdeel van geweest. De bedoeling van het bezoek was om een highlevel overzicht te bieden van de activiteiten, alsook de ministers te informeren over de uitdagingen waarmee Newmont te kampen heeft. De regeringsfunctionarissen kregen belangrijke informatie over de werkwijze van de multinational, de inspanningen voor milieuherstel, communicatie met de plaatselijke gemeenschap en de standaarden waaraan worden voldaan. Hieronder valt een mijnsysteem zonder gebruik van kwik, het herbeplanten, monitoren van fauna, waterzuivering en het betrekken van de plaatselijke gemeenschap door onder meer het bieden van trainingen.

“We hebben deze kerngroep van ministers deelgenoot gemaakt van onze operaties. Het is cruciaal dat de beleidmakers weten met welke issues wij te maken hebben”, aldus Shirley Sowma-Sumter. Een van de uitdagingen is de impact op het milieu door activiteiten van kleinschalige goudzoekers in het Paramacca gebied. Ook het veiligheidsvraagstuk is onder aandacht gebracht. “We proberen in samenwerking met de overheid diverse issues op te lossen. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen heeft al wat toezeggingen gedaan, dus daar zullen we in een vervolggesprek nader op ingaan. We hopen dat we daar zo snel mogelijk uitkomen”.