De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi richt zich op potentiële groei agrarische sector in Suriname

President Chandrikapersad Santokhi is in de vroege ochtend van 17 augustus 2022 vertrokken naar Port of Spain in Trinidad & Tobago voor deelname aan de Agri Investment Forum & Expo II. Volgens het staatshoofd is de Surinaamse agrosector van grote waarde in de garantie van voedselzekerheid, niet alleen voor Suriname maar ook voor de rest van de regio.

 De regeringsleider heeft benadrukt dat Suriname moet werken naar grootschaligheid en een hoge mechanisatiegraad. Dit moet gebeuren in combinatie met waardeketenontwikkeling. De lokale markt is niet groot genoeg vanwege het klein inwonersaantal van Suriname, maar ook door het geringe aanbod van arbeidskrachten. Waardeketenontwikkeling is van cruciaal belang om de kostprijs binnen de perken te houden. Het staatshoofd heeft de rijstsector als voorbeeld genoemd. “Bij onze rijstsector is grootschaligheid en een hoge mechanisatiegraad al aardig op gang gekomen, echter is de ontwikkeling van de waardeketen nog niet tot wasdom geraakt,” merkt president Santokhi op.

Het staatshoofd accentueert dat de agrosector het potentieel heeft om te groeien tot een volwaardige industrie. “De aanwezigheid van voldoende vruchtbare land, genoeg schoon irrigatiewater en de juiste temperatuur voor diverse gewassen hebben wij in ons voordeel,” aldus de president. Hij geeft verder aan dat Suriname met andere gewassen en producten voor de regio, op de markt kan komen. Het op grote schaal verbouwen van soja en maïs zal succesvol zijn voor Suriname vanwege de bodemgesteldheid op de oude kustvlakte. De regeringsleider merkt op dat deze gewassen volledig gemechaniseerd geproduceerd kunnen worden en op grote schaal gebruikt kunnen worden voor het vervaardigen van consumptie-olie en veevoer. “Hiermee zal de veeteeltsector op grote schaal ontwikkeld kunnen worden.”

De president hoopt op de expo potentiële investeerders aan te trekken. De ideologie is dat investeerders in partnerschap met lokale producenten zullen opereren. “Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal in deze een voorname rol moeten innemen.” Het staatshoofd geeft aan dat er voor investeerders genoeg agrarische gronden in lease beschikbaar zijn.