De Boodschap
Kabinet van de President

Stuurgroep moet werken naar effectievere douaneorganisatie

Het ligt in de bedoeling van de regering om de douaneorganisatie effectief en doelgericht te laten functioneren. Om hiertoe te geraken zal er een stuurgroep tot stand worden gebracht, voortvloeiend uit de huidige werkgroep die momenteel onder leiding staat van presidentiële adviseur Humphrey Tjin Liep Shie. Dit is wat op dinsdag 16 augustus in grote lijnen naar voren is gekomen tijdens een overleg tussen de regering en de douanebond. President Chandrikapersad Santokhi is ingenomen met de constructieve houding van de douanebond om knelpunten in dialoog met de regering op te lossen.

De stuurgroep zal middels subgroepen specifieke vraagstukken binnen de organisatie ter hand moeten nemen. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning is ook onderdeel geweest van het overleg evenals de douaneleiding en de directeur der Belastingen, Ismael Kalaykhan.

Bondsvoorzitter Joyce de Vlugt geeft aan dat de bond zich kan terugvinden in het voorstel van de regering. Ze merkt verder op dat de stuurgroep onderverdeeld zal worden in subgroepen, waardoor er efficiënter gewerkt kan worden aan de uitdagingen waarmee zij te kampen hebben. “Er liggen heel wat zaken welke jarenlang onopgelost zijn. De subgroepen zullen ervoor zorgen dat ook deze zaken opgelost worden”, aldus de Vlugt.

Een van de uitdagingen is het tekort aan douaneambtenaren. “Werving is een van de aspecten welke direct aandacht behoeft van de regering. We zitten met een tekort aan ambtenaren. Dit zorgt voor een enorme werkdruk”, zegt de vakbondsvrouw. Capaciteitsversterking, woningbouw, uitbetaling overuren, inspraak vermogen en het douaneakkoord staan onder meer op agenda.