De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi roept op tot verantwoord en duurzaam beleid olie- en gasindustrie

President Chandrikapersad Santokhi heeft aangegeven dat landen op korte termijn zullen profiteren van de voordelen uit de olie- en gasindustrie, echter benadrukt hij dat landen meer dan ooit tevoren verantwoordelijk dienen om te gaan met alles rondom de natuurlijke hulpbronnen. “Uiteindelijk gaat het niet om de waarde van de olie en gasindustrie, maar om wat wij met de opbrengsten doen en hoe wij deze aanwenden met het oog op het realiseren van duurzame economieën voor de huidige en toekomstige generaties.” Zo sprak de Surinaamse regeringsleider bij de openingsceremonie van de Trinidad & Tobago Energy Conference, met als thema: “Leading the Caribbean’s Energy Transition”. Deze activiteit heeft plaatsgevonden op 7 juni 2021.
Het staatshoofd sprak tijdens zijn toespraak lof uit over het thema van de conferentie, welke handelt over een proces en niet een activiteit als onderdeel van beleid. Hij is de mening toegedaan dat deze conferentie duidt op een dynamisch transformatieproces dat ingezet dient te worden in alle lidstaten, binnen en buiten de landsgrenzen.
President Santokhi heeft verder aangegeven dat het van eminent belang is dat regeerders verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen en dat zij ervoor zorgdragen dat hun naties in totaliteit profiteren van de voordelen die uit de sector voortvloeien. Dit legt volgens het staatshoofd leiders de verplichting op om een ​​strategie voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen te ontwerpen die de rijkdom zal vastleggen om onze samenlevingen en economieën opnieuw vorm te geven.
“Het is aan ons om te zorgen voor een veilig, verantwoord en transparant beheer van deze hulpbronnen voor de toekomst. Olie en gas zullen de komende decennia nog relevant zijn voor wat betreft energieopwekking, maar op termijn zal er sprake zijn van een gestage afname. We moeten ons voorbereiden op deze toekomst. We moeten nu al onze benadering van deze nieuwe rijkdom ontwerpen voor een post-olie- en gasperiode”, aldus het staatshoofd.
Dit resulteert volgens hem in een economie na olie en gas, die voor een groot deel milieuvriendelijk en duurzaam is. De olie- en gasrijkdom moet op deze ontwikkeling worden aangewend en de basis leggen voor de ‘nieuwe’ economie. President Santokhi geeft verder aan dat landen zich dienen voor te bereiden op afname van de huidige energiebronnen en de toename van de focus op alternatieve of hernieuwbare energie. “Wij zullen nu moeten beginnen met de transitie. We zullen aan meerdere tracks tegelijk moeten werken.”
“We zijn ervan overtuigd dat de duurzame ontwikkeling van onze waardevolle natuurlijke hulpbronnen ons zal helpen om het welzijn en welvaart van onze mensen verder te bevorderen. Om deze doelstellingen te bereiken, staat mijn regering klaar om samen te werken met geïnteresseerde partijen, of dat nu overheden of bedrijven zijn.”