De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: ‘samen bouwen we aan onze toekomst’

‘Samen bouwen we aan onze toekomst’. Hiermee geeft president Chandrikapersad Santokhi aan dat iedereen zich tezamen met de regering dient in te zetten voor de welvaart van ons land. Afgelopen zaterdag heeft de president ongeveer 160 personen gedecoreerd die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor land en volk. Jaarlijks vindt deze plechtigheid plaats in het kader van de Staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname.

Voor een mooie toekomst van het land, zal er hard gewerkt moeten worden om beloftes te realiseren, eveneens met de potentie van ons land en volk. Zo wordt Suriname gehaald uit zowel de economische crisis als de COVID-19- pandemie. Suriname heeft enorm veel potentie, rijke menselijke hulpbronnen en immense natuurlijke rijkdom, welke de kracht heeft voor het duurzaam welzijn van Suriname.

‘De regering zal met het goed benutten van de natuurlijke hulpbronnen, de economie in ons land weerbaar en sterk maken. De bedoeling van het beleid is om de aanwezige natuurlijke hulpbronnen aantrekkelijk te maken om zo investeerders aan te trekken’, aldus de hoogste regeringsfunctionaris van het land. Enkele punten die president Santokhi voorlegde waren onder andere: ‘Het verbreden en versterken van het midden- en kleinbedrijf, scheppen van werkgelegenheid, vereenvoudigen en effectiever uitvoeren van het sociaal beleid en het bestrijden van armoede.’

De president roept eenieder op om als één Suriname voorwaarts te gaan om de uitdagingen waarmee het land geconfronteerd wordt, te kunnen overwinnen. Hard werken met vastberadenheid en nieuwe energie kan Suriname in 2025 veranderen.

Het staatshoofd spreekt zijn dankbaarheid uit aan de schepper en het volk van Suriname voor de gebrachte offers en de bijdrage aan de positieve ontwikkeling van het land.