De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi: “Vanaf 1 oktober visumvrij reizen naar Suriname”

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de diaspora-receptie in Lourdes Kerk, Den Haag, een aantal belangrijke besluiten van de regering, welke op korte termijn uitgevoerd zullen worden bekendgemaakt. De receptie werd gehouden als afscheid van zijn werkbezoek aan Nederland. Het staatshoofd maakte onder andere bekend dat met ingang van 1 oktober 2021 alle personen die geboren zijn in Suriname, maar in een ander land verblijven, met hun kinderen visumvrij mogen reizen naar Suriname. Voor alle andere personen zal er een versoepeld beleid uitgevoerd worden zonder barrières en bureaucratie.

Volgens het staatshoofd zullen sommige categorie reizigers de gelegenheid krijgen om een toeristenkaart te betalen. “Dit geldt niet alleen voor personen geboren in Suriname, die in Nederland verblijven, het geldt voor alle Surinamers ongeacht waar je verblijft ter wereld”, stelt de regeringsleider. Naast visumvrij reizen voor de diaspora-gemeenschap, zal de regering een business visum introduceren voor ondernemers. “Het is een zakenvisum voor iedereen die zaken wil doen in Suriname. Zij krijgen een visum dat vijf jaar geldig is. Dat zijn voor mensen die niet in aanmerking komen voor soepele voorzieningen”, deelt het staatshoofd mee.

Voor de versoepelde visum regeling wordt de nationaliteitswet aangepast. “Wij hebben in ieder geval in Suriname als regering het besluit al genomen dat we de nationaliteitswet gaan aanpassen. Die aanpassing van de wetgeving is reeds goedgekeurd door de regering en het is nu naar de Staatsraad voor advies. En wat zegt die gewijzigde nationaliteitswet, elke persoon die niet de Surinaamse nationaliteit heeft en in nationaal belang ingezet zal worden in Suriname, zal van rechtswege de Surinaamse nationaliteit krijgen en je verliest je originele nationaliteit niet”, verduidelijkt de president.

Op de vraag hoe de toekomst van Suriname eruit zal zien na het bezoek van het staatshoofd aan Nederland, geeft president Santokhi aan dat het duidelijk moet zijn dat de diaspora gemeenschap een structurele samenwerking zal hebben met de Surinaamse gemeenschap. Dat blijkt volgens hem uit afspraken die gemaakt zijn met de Nederlandse overheid, dat de diaspora ingezet zal worden naar alle ontwikkelingssectoren. “Er zal nu een coördinatie zijn door het Diaspora Instituut Nederland (DIN)om een goed gestructureerd diaspora beleid te ontwikkelen naar alle doelgroepen die bepaalde verwachtingen hebben samen met het Diaspora Instituut Suriname(DIS)”. De barrières die er nu zijn voor de diaspora gemeenschap om optimaal ingezet te worden, tegen de achtergrond dat er vaak onzekerheden zijn om goede beslissingen te nemen, zullen volgens het staatshoofd weggewerkt worden.