De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi verwacht geen significante veranderingen in relatie met Brazilië

President Luiz Inacio Lula de Silva is op zondag 1 januari 2023 begonnen aan zijn derde ambtstermijn als staatshoofd van Brazilië. De inauguratie in Surinames zuiderbuurland werd bijgewoond door president Chandrikapersad Santokhi. Suriname en Brazilië onderhouden een jarenlange samenwerkingsrelatie, welke in januari 2022 werd verdiept met het bezoek van voormalig president Jair Bolsonaro aan president Santokhi. Het Surinaamse staatshoofd verwacht met de pas aangetreden Lula de Silva geen significante veranderingen in het Braziliaanse beleid naar Suriname toe.

“Omdat wij eerder ook met Lula da Silva als president hebben samengewerkt. Als minister van Justitie en Politie heb ik toentertijd nauw met hem samengewerkt,” verduidelijkt president Santokhi. Hij zegt met zijn bezoek aan Brazilië alleen maar bevestigd te hebben dat Suriname voorstander is van “doorgaan, versterking, verbreding en uitbreiding van de samenwerking.” Het staatshoofd zegt de boodschap te hebben overgebracht, dat Suriname voorstander is van strategische ontwikkelingen samen met Brazilië en dat hij uitkijkt naar het voortzetten van relevante besprekingen op presidentieel niveau.

President Santokhi zegt dat de inauguratie van een Braziliaanse president om diverse redenen wereldaandacht heeft. Zo benadrukt hij meteen waarom het van belang is dat Suriname aanwezig was bij dit gebeuren. “Brazilië is een van de grote, sterke en nieuwe groeiende economie in de wereld. Het behoort tot de BRIC-landen die een speciale plaats hebben in de wereld. Voor ons is het bijzonder belangrijk om goede samenwerkingsrelaties te onderhouden met de BRIC-landen, omdat het allemaal eens ontwikkelingslanden waren die uitgegroeid zijn tot wereldeconomieën.” Tot de BRIC-landen behoren Brazilië, Rusland, India en China; zij zijn samen de vier snelst groeiende economieën van de wereld.

President Santokhi legt verder uit dat Brazilië niet zomaar een buurland is, maar een waarmee Suriname samen met Guyana voorstander is van strategische ontwikkelingen. Het staatshoofd verwijst in dit kader naar het tripartiet overleg vorig jaar in Paramaribo tussen zijn persoon, president Irfaan Ali en president Bolsonaro. Hij noemt de drie landen de corridorlanden voor het Caribisch gebied voor wat betreft voedselzekerheid en -voorziening, maar zegt dat de samenwerking ook belangrijk is tegen de achtergrond van de olie- en gasindustrie. “We hebben daarom heel wat ontwikkelingen geprojecteerd voor het westen van het land,” aldus president Santokhi die onder meer de Corantijnbrug en de shore base in Nickerie noemt. Hij somt hierbij ook de highway tussen Brazilië en Guyana op, die ook van belang zal zijn voor Suriname. “Dus reden genoeg om dat alles tot uiting te laten komen bij de inauguratie,” zegt het Surinaamse staatshoofd.

Hij heeft tijdens zijn aanwezigheid in Brazilië van de gelegenheid gebruik gemaakt om andere regeringsleiders c.q. staatshoofden te ontmoeten. Hoewel er geen sprake is geweest van werkbesprekingen – vanwege het strakke programma – is de boodschap van bilaterale samenwerking goed overgebracht. Daar waar er nader overleg nodig was, is dat ook het geval geweest. Met president Ali van Guyana is er een informele sessie geweest. Dat er ruim 40 staatshoofden en regeringsleiders aanwezig waren, geeft volgens president Santokhi het belang van de inauguratie aan. De aanwezige regeringsleiders hebben elkaar een voorspoedig jaar toegewenst, hun bijdrages aan wereldvrede uitgesproken alsook het dienen van elkaars samenlevingen. “Ik hoop met dit bezoek de goede internationale samenwerking voor Suriname verder te ontwikkelen,” besluit het staatshoofd.