De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

President Santokhi wil KMO-fonds trekken naar hoogst bestuurlijk niveau

“Laten we alles doen om onze ondernemers te stimuleren, zeker met als prioriteit onze vrouwelijke ondernemers, onze jonge en startende ondernemers en ondernemers in het binnenland”. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi aan de leden van het nieuwe KMO-bestuur. Op dinsdag 29 juni 2021 heeft minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) het bestuur onder leiding van ondernemer Reza Amirkhan geïnstalleerd op het Kabinet van de President. Het staatshoofd wees in zijn toespraak op het belang van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s). Volgens hem dragen deze bedrijven meer dan 50% bij aan werkgelegenheid en vormen zij daarmee de ruggengraat van de economie.
President Santokhi is ervan overtuigd dat er enorm veel gehaald kan worden uit onze eigen ondernemers. “Als wij ze stimuleren en goed begeleiden, kunnen wij veel voordelen hieruit halen en onze eigen producten exporteren. Ik heb de overtuiging dat het KMO-bestuur de nodige kennis, deskundigheid, moed en durft heeft om nationaal en internationaal te gaan netwerken om te zorgen dat het KMO-fonds op een goede wijze geïmplementeerd kan worden. We willen zien dat heel wat ondernemingen gebruik zullen maken van dit fonds en daarmee kunnen groeien”, aldus het staatshoofd.
Naast voorzitter Amirkhan zijn de overige bestuursleden: Wilgo Bilkerdijk (vertegenwoordiger EZ), Sima Sultan (Finaciën en Planning), Genti Mangroe (AWJ) en Chanique Bipat (ROS). Bij de installatie waren ook aanwezig professor Marten Schalkwijk, EZ-directeur Aroen Jadoenathmisier, Rafiq Ilahi (directeur Technologische Innovatie), Magubane Poetisi (directeur Ondernemerschap) en EZ-adviseur Sam Mehairjan. “Minister, het bestuur is bijzonder belangrijk. Er is een behoorlijke representatie van stakeholders die nodig zijn. We hebben geen ambtenaar gezet als voorzitter van het bestuur, maar een ondernemer.” Zo voegde het staatshoofd eraan toe. Het bestuur krijgt als belangrijkste taak mee het screenen en goedkeuren van aanvragen van leningen voor ondernemers en het trainen en begeleiden van ondernemers om een onderneming te kunnen opzetten en draaiende te houden.

De regering kijkt naar mogelijkheden om goedkoop kapitaal voor de ondernemers los te krijgen via internationale instituten. Volgens de president is door prudent beleid, besparingen en steun van internationale financiële instituten ervoor gezorgd dat de verschillende fondsen weer financiële middelen hebben. “U als bestuur moet ervoor zorgdragen dat de procedures er zijn, transparantie en goede selectiecriteria, maar dat alles dat goedgekeurd wordt, bijdraagt tot serieuze ondernemingen met begeleiding nationaal en internationaal’, aldus het staatshoofd.
Het gaat volgens hem om versterking van de economie. Met het fonds moeten de financiële belemmeringen voor ondernemers tot het verleden gaan behoren. President Santokhi wil naar financial inclusion voor elke Surinamer. Met de lokale banken wordt onderhandeld om de procedures en standaarden voor de KMO’s aan te passen zodat bedrijven en ondernemers via een lokale bankrekening nationaal als internationaal zaken kunnen doen. “We gaan als regering de randvoorwaarden creëren om de economie weer op gang te brengen. Het gaat niet alleen om financiële randvoorwaarden, maar ook regelgeving die versoepeld moet worden”.
Minister Walden ging in haar toespraak in op de belangrijke taakstelling van haar departement en de regering als het gaat om ondernemerschap en de doelstellingen van het KMO-fonds. Ze zei dat er met het installeren van het KMO-bestuur efficiëntie en effectiviteit beoogd wordt binnen de dienstverlening aan ondernemers. De bewindsvrouw gaf aan dat de kwaliteit van de dienst opgevoerd zal worden, waarbij ondernemers optimale hulp zullen vinden.