De Boodschap
Kabinet van de President

President voert vervolggesprekken met politiebond

Na initiële gesprekken aangaande knelpunten bij de Surinaamse Politie Bond (SPB) heeft president Chandrikapersad Santokhi samen met zijn team van deskundigen een vervolggesprek belegd met de politievakorganisatie. Tijdens dit onderhoud, dat plaatsvond op 16 november 2022, is over diverse zaken van gedachten gewisseld.

Het versterken van het vertrouwen tussen minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en de SPB is een van de zaken waarover er een concrete aanpak is afgesproken. Verder zijn onder meer de achterstand in de administratieve afhandeling van stukken alsook de structuur van de opleidingen ter sprake gekomen.

President Santokhi heeft benadrukt dat de regering en de SPB hetzelfde doel nastreven, dat is de veiligheid van de gemeenschap waarbij de politieambtenaar een centrale rol speelt. Het is dus zaak dat partijen zo veel als mogelijk op een lijn staan.

Het voorstel is om in overleg te blijven en binnen 2 á 3 weken bij elkaar te komen om de punten waar partijen nog van mening verschillen te bespreken. Het staatshoofd sprak zijn waardering uit voor de constructieve sfeer waarin de gesprekken hebben plaatsgevonden.