De Boodschap
Kabinet van de President

Regering komt in met steun voor slachtoffers woningbrand

De regering heeft kennisgenomen van de woningbrand aan de Timmermanstraat waarbij personen op dinsdag 15 november have en goed zijn kwijtgeraakt. Via het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal worden ingekomen met steun en begeleiding. Minister Uraiqit Ramsaran heeft zich ter plekke georiënteerd. De bewindsman heeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aangegeven dat er diverse beleidsmogelijkheden zijn, waarvan men in gevallen van brand gebruik kan maken. “De regering zal de mensen zeker ondersteunen”.

Meer dan tien mensen zijn getroffen door deze vuurzee. Deze zijn intussen opgevangen. “Ik heb mogen constateren dat de panden helemaal platgebrand zijn.  Een van de mogelijkheden vanuit het departement is dat men in aanmerking kan komen van een woningbouwsubsidie. Dit zal een ruggensteun zijn om de panden weer te kunnen bouwen”, aldus de minister. De bewindsman heeft ook opgemerkt dat er nu alles aan wordt gedaan dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan. “Vanuit de werkarmen van het kabinet van de President wordt er alvast ingekomen met studiemateriaal”.

De maatschappelijke dienst van het ministerie is reeds in stelling gebracht om de mensen de nodige begeleiding te geven. “Het is triest wat gebeurd is. Wij wensen dit niemand toe.” De bewindsman roep Surinamers op om serieus om te gaan met brandveiligheid. Met brandveiligheid worden maatregelen en acties bedoeld om een brand te voorkomen. Hij verzekert de gemeenschap dat de regering de getroffenen zal ondersteunen.