De Boodschap
Kabinet van de President

Presidentiële Commissie ‘Platform Beveiliging en Veiligheid Johan Adolf Pengel Luchthaven’ geïnstalleerd

Om de integrale aanpak van terrorismebestrijding, orde en veiligheid, criminaliteitsbestrijding en grensbewaking te bevorderen heeft president Chandrikapersad Santokhi het Platform Beveiliging en Veiligheid Johan Adolf Pengel Luchthaven (PBVJAP), geïnstalleerd. Dit heeft op 19 oktober 2022 plaatsgevonden op het Kabinet van de President. Het platform is benoemd voor een tijdsduur van 12 maanden.

Het staatshoofd heeft onder woorden gebracht dat het platform zal moeten dienen als een centraal besturingsmodel op basis van gelijkwaardigheid en commitment van alle betrokken partijen. “Hiermee wordt een gezamenlijke aanpak van de beveiliging en publieke veiligheid van de Johan Adolf Pengel Luchthaven beoogt. Met de mogelijkheid om visumvrij naar Suriname af te reizen is de veiligheid van de luchthaven van eminent belang voor de samenleving”, aldus het staatshoofd.

De regeringsleider heeft opgemerkt dat het platform ook zal zorgdragen voor een integrale benadering. Hiervoor zullen vijf werkgroepen ingesteld worden waarvan elk zal worden voorgezeten door een voorzitter die op regelmatige basis zal rapporteren naar de presidentiële commissie. Het gaat om de werkgroepen Beveiliging en Terrorismebestrijding; Criminaliteit, Orde en Veiligheid; Grens en Vracht; Grens en Passagiers; Gemeenschappelijke CCTV-infrastructuur. De president zegt te rekenen op de maximale inzet van de leden opdat Suriname kan voldoen aan alle internationale veiligheidsprotocollen en – standaarden, op onze internationale luchthaven en omgeving.

De leden zijn Shivanand Ramlall (voorzitter), Vijay Chotkan (ondervoorzitter), Carmen Van Dijk (secretaris), Majoor Lilian Dankerlui (ministerie van Defensie), Renaldus Kasijo (SLM), Anand Bansraj (KLM/ American Airlines), Ch. Dragman (KPS), Quinsny Abelinti (ministerie van TCT), Shailesh Dhanai (PIU), Cosmo Wong (CASAS), Cindy Toemin (Luchtvaartdienst Suriname), Rajinderkoemar Panchoe (Veiligheid Luchthaven Zorg en Hoop), Charda Girwar (Douane).