De Boodschap
Kabinet van de President

Japan schenkt USD 3 miljoen om wateroverlast tegen te gaan

Japan heeft een schenking van circa USD 3 miljoen gedaan in het kader van het “Economic and Social Development Programme” ten behoeve van het mitigeren van de effecten van wateroverlast in Suriname.  De ondertekening van de “Exchange of Notes” inzake deze geste vond op donderdag 20 oktober 2022 plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) tussen ambassadeur Yutaka Matsubara van Japan en minister Albert Ramdin.

Op 2 augustus 2022 heeft de ambassadesecretaris van Japan op Trinidad and Tobago, Sato Katsuya, een oriëntatiebezoek aan Suriname gebracht. Het bezoek diende om beter inzicht te krijgen in de structurele en technische behoeften van het waterhuishouden in Paramaribo. Het project is volgens plan verlopen. In september heeft men zich gebogen over het uitgewerkte plan, waarna er definitieve goedkeuring is verkregen. Vanwege het thema ‘water’ is besloten – als de meest efficiënte en effectieve aanpak om deze ondersteuning te materialiseren – nieuwe drainagepompen te installeren op strategische plekken in de afwateringsinfrastructuur van Suriname.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken gaf aan dat het ministerie eerder, vanwege de bijzondere wateroverlast landelijk, diplomatieke nota’s heeft doen uitgaan via het Directoraat Internationale Samenwerking om ondersteuning te verkrijgen van diplomatieke relaties. Japan is een van de landen die als reactie op de nota een voorstel heeft gedaan om een ‘grant aid’ van het ‘Economic and Development Programme of Japan for Suriname’ open te stellen met betrekking tot het thema ‘water’.

Dit houdt in dat Japanse en Surinaamse deskundigen zullen nagaan welke pompgemalen dringend aan herstel of vervanging toe zijn. Volgens minister Nurmohamed vindt er reeds rehabilitatie van pompgemalen en sluizen plaats in bepaalde gebieden die onder water lopen. Volgend jaar starten de werkzaamheden in gebieden die als eerst ontwaterd moeten worden. Vanwege de ernst van de situatie zal er een aanvang gemaakt worden met het rehabiliteren van pompgemalen in het noorden van Suriname.