De Boodschap
Kabinet van de President

Presidentiële verklaring over SLM en EBS

Naar aanleiding van de verschillende berichten in de media omtrent vermeende onregelmatigheden bij EBS en SLM, wenst de President het volgende kenbaar te maken.

Het Kabinet verduidelijkt dat mr. Prenobe Bissessur geen ambtenaar of landsdienaar is en geen kantoor houdt op het Kabinet van de President. Naast zijn juridische diensten in de private sector adviseert hij de president, vanuit zijn eigen kantoor, desgevraagd en op non-commerciële basis. Thans heeft het crisisteam SLM opdracht gehad van de president om alle overeenkomsten eerst voor te leggen aan de aandeelhouder
De president geeft aan dat het Kabinet van de President voorlopig geen gebruik zal maken van de juridische adviesdiensten van mr. Bissessur, zolang het reorganisatietraject van SLM loopt en hangende het onderzoek naar de vermeende onregelmatigheden.

De reorganisatie en voortgang van SLM zijn belangrijk voor de samenleving en voor onze luchtvaartsector. Belangrijk is dat het ingezette traject van herstructurering zo goed en spoedig mogelijk wordt afgerond, teneinde werkgelegenheid en belangrijke luchtvaartdienstverlening zeker te stellen.
Inmiddels heeft de president alle informatie omtrent contracten, betalingen, etc. laten opvragen. Het onderzoek welke ingesteld zal worden bij SLM door een groep financiële experts met betrekking tot de gevolgde procedure, zal binnen 2 weken afgerond worden. Op basis van de bevindingen van dit onderzoek zal de president de noodzakelijke vervolgstappen inzetten, indien daartoe aanleiding bestaat.

Met betrekking tot EBS stelt de president dat het gaat om een essentieel bedrijf in de samenleving waar iedere burger in de samenleving klant van is. De vermeende onregelmatigheden bij EBS hebben de bijzondere aandacht van de regering. Aan het bij EBS ingestelde crisismanagementteam is gevraagd om alle relevante informatie te verzamelen, deze te verstrekken aan de president met hun advies ter zake.
De president zal binnenkort op basis van deze onderzoekingen diepgaand ingaan op beide kwesties.