De Boodschap
Kabinet van de President

Vervangingsinvestering JTV noodzakelijk voor duurzaam behoud tandheelkundige zorg

Om duurzaam behoud van de tandheelkundige zorg te garanderen, is het van belang dat er vervangingsinvestering wordt gepleegd. Zo benadrukte minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid op 18 augustus 2022 in de Nationale Assemblee (DNA) bij behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Uitoefening Geneeskundige Beroepen. Deze wet is met 41 algemene stemmen voor en 0 tegen aangenomen, waardoor de jeugdtandverzorgers thans tot Oral Health Therapist (OHT) worden opgeleid. Dit is nu een bacheloropleiding en voeren de OHT’ers tevens een geneeskundig beroep uit. 

Volgens de bewindsman is de vervangingsinvestering noodzakelijk voor zowel de preventieve als curatieve zorg. Momenteel worden er diensten geboden tegen tarieven onder de marktconforme waarde, in bepaalde gevallen zelfs onder de inkoopprijs, terwijl de pupillen met een beperking en kinderentehuizen tegen het nultarief worden behandeld. “De Stichting ziet zich gaandeweg genoodzaakt minder in te komen met het verstrekken van de gratis sociale behandelingen aan onze behoeftige pupillen”, aldus minister Ramadhin. Het pakketsysteem dat momenteel wordt geboden voor kinderen van nul tot vijf jaar is SRD 100,- per jaar. Dit abonnement behelst een ongelimiteerd aantal verrichtingen.

Voor de curatieve zorg wordt vanuit de stichting JTV gestreefd naar marktconforme tarieven. Binnen de tandheelkunde is het een feit dat de componenten van de behandeling veelal import gerelateerd zijn. Het niet in standhouden van marktconforme tarieven zal de curatieve zorg wel degelijk beïnvloeden. Het huidige hoofdkantoor aan de Professor W.J. Kernkampweg voldoet op dit moment niet meer aan de hedendaagse behoeften voor dienstverlening, onderwijs, huisvesting, administratieve kantoren en directie. De bewindsman geeft aan dat de visie van het departement is om de bestaande subsidie voor JTV  alleen in te zetten voor lonen en salarissen.

Minister Ramadhin is van mening dat met innovatieve en effectieve preventieprogramma’s de bewustwording over bescherming en onderhoud van het gebit op termijn grote gezondheidsvoordelen zal meebrengen. De stichting zal hierin ondersteund worden door het ministerie en strategische partners.