De Boodschap
Kabinet van de President

Presidentiële werkgroepen Bazo/Bzv voeren evaluatiegesprekken met regering

In het kader van het besluit van de regering om het proces tot het verkrijgen van Bazo en Bzv-kaarten te versoepelen heeft president Chandrikapersad Santokhi op 25 februari 2023 de presidentiële werkgroepen van de districten Wanica, Nickerie en Commewijne ter evaluatie ontvangen op het Kabinet van de President. De werkgroepen hebben de problemen en knelpunten voorgelegd aan het staatshoofd. Tijdens dit onderhoud waren de ministers van Sociale zaken en Volkshuisvesting, Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid aanwezig.

Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), dat belast is met de uitgifte van de verzekeringspasjes, was er een versoepeling ingesteld voor personen van 0-16 jaar, 60-plussers, schoolgaanden, zwangeren en mensen met een beperking. De regering erkent dat met de afbouw van subsidies in diverse sectoren, de vraag naar basiszorgverzekering is toegenomen. De werkgroepen komen namens de regering dus in voor de burgers, zodat zij gelijk in aanmerking kunnen komen voor een kaart. Dit doen zij door te zorgen voor een efficiënter verloop van de processen inzake de aanvraag van Bazo en Bzv-kaarten in genoemde districten. Het is de bedoeling dat verschillende structuren in de ressorten burgers begeleiden bij de aanvraag van hun verzekeringskaart, zoveel als mogelijk registraties doen en die doorgeleiden naar de Bazo/Bzv-kantoren.

In het district Nickerie zijn vanaf de installatie van de werkgroep in 2022 al bijkans 6000 Bzv-kaarten verstrekt. Stephen Madsaleh, trekker van de werkgroep, zegt dat hoewel het op sommige momenten lang heeft geduurd, er in de afgelopen periode toch heel veel mensen zijn geholpen. In augustus zijn 1140 mensen voorzien van een Bazo-kaart en in september 1220. Deze cijfers zijn aan het staatshoofd voorgehouden. Ook is er door werkgroep Nickerie een oproep gedaan aan SoZaVo om een autoriteit in het district aan te stellen die de casussen meteen kan beoordelen en fiatteren. Dit ter versnelling van het proces. Minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo stelt voor om “spoedunits” te installeren waarin zo een autoriteit ondergebracht kan worden.

Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken drukt de leden op het hart om problemen eerst intern te bespreken om tot oplossingen te komen dan om zaken naar buiten te brengen: “We komen de mensen die het moeilijk hebben tegemoet met een beetje dienstverlening”, zegt hij. Een van de problemen die aan de regering werd voorgehouden is het feit dat vreemdelingen, die reeds jaren in Suriname wonen, de Surinaamse nationaliteit niet kunnen krijgen. Hierdoor kunnen zij ook niet in aanmerking komen voor de Basiszorgverzekering en eventuele bijstand. President Santokhi geeft de zekerheid dat deze kwestie bekeken zal worden.