De Boodschap
Kabinet van de President

COL legt tijdens dialoog nadruk op morele herbewapening

De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) is van mening dat er een morele herbewapening in Suriname nodig is. Dit heeft voorzitter Hugo Blanker op zondag 26 februari 2023 laten doorschemeren tijdens de voorgesprekken van de nationale dialoog met president Chandrikapersad Santokhi. Volgens de COL-voorman moet er niet alleen maar over beleidsombuiging gesproken worden, maar zeker ook morele herbewapening.

“Heel veel dingen die vanuit kabinet gedaan worden hebben te maken met morele herbewapening”, zegt Blanker. De verwachting is volgens hem niet dat alle zaken morgen al worden aangepakt. “Maar er moet een nationale aanpak komen”, aldus de COL-voorzitter, die eraan toevoegt dat heel veel zaken een nationale benadering nodig hebben. Blanker vroeg om effectieve vorming en training van jongeren en volwassenen. Hij meent dat de overheid zich wat meer verantwoordelijkheden moet toemeten ten aanzien van de vorming en het stimuleren van buurthuizen. Buurten zullen ook wat meer ruimte geboden moeten worden om zich via scholen te versterken. Blanker bleef in dit kader ook stilstaan bij het nut van de padvinderij.

Hij ging ook in op de kwestie van belastingen, de tarieven voor goederen en diensten die landelijk verschillen, gebrekkig internet en medische voorzieningen die te wensen overlaten en het gebruik van medicinale planten. President Santokhi toonde zich ingenomen met de bijdrage van de COL. Hij vroeg de organisatie haar bijdrage per schrift aan de regering te doen toekomen. Het staatshoofd gaf onder meer aan dat er ten aanzien van het gebruik van medicinale planten reeds stappen worden gezet naar wetgeving op dit stuk.