De Boodschap
Kabinet van de President

Bijdrage BvL/ALS aan duurzaam beleid van wezenlijk belang

De incidenten van vrijdag 17 februari 2023 mogen zich nooit meer herhalen. De regering heeft hieruit een duidelijk signaal verkregen en wil daarom goed en duurzaam beleid ontwikkelen. Volgens president Chandrikapersad Santokhi is de bijdrage van de Bond van Leraren in Suriname en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (BvL/ALS) hierin van wezenlijke belang. Het staatshoofd heeft tijdens een voorgesprek in het kader van de nationale dialoog met de organisatie aangegeven dat de regering uitkijkt naar haar rol in het geheel.

President Santokhi heeft in aanwezigheid van de ministers Bronto Somohardjo, Steven Mac Andrew, David Abiamofo, Stanley Raghoebarsing, Rishma Kuldipsingh, Krishnakoemarie Mathoera en Kenneth Amoksi een aantal issues aangehoord, die door BVL/ALS-voorzitter Reshma Mangre zijn aangekaart. Zo gaf de voorzitter aan dat de BvL/ALS niet is opgenomen in het tripartiet overleg en ook niet wordt uitgenodigd bij gesprekken met de Raad van Vakcentrales in Suriname (Rakasur). “We willen graag worden opgenomen in tripartiet overleg”, aldus voorzitter Mangre.

Ze wees erop dat de BvL/ALS onlangs twee dagen het werk heeft neergelegd. Er is niet meegedaan aan straatacties, omdat de organisatie haar kracht kent. Mangre benadrukt dat de BvL altijd heeft gestaan voor strijd en volgens haar zijn de verworvenheden van de organisatie ook dankzij strijd. Zij merkte op dat president Santokhi het enige staatshoofd is dat in de afgelopen 50 jaar de secundaire voorzieningen voor onderwijzers in orde heeft gemaakt. Ook juicht ze het broodproject van de first lady toe en hoopt dat meer scholen hiervan gebruik kunnen maken. Desondanks zijn er volgens de voorzitter nog andere zorgpunten zoals de brandstofprijzen, koersstijgingen en prijsverhogingen.

Mangre en overige bestuursleden vroegen ook aandacht voor de pensioenen van leerkrachten, de vernieuwingen binnen het onderwijs en bouwpercelen voor de leden. De BvL/ALS-voorzitter zei ook dat voorkomen moet worden dat het verhogen van het minimumloon voor scheve verhoudingen gaat zorgen in salarissen wanneer het aankomt op onderwijsgevenden. Daarnaast heeft de voorzitter gepleit voor de herplaatsing van “Basic Life Skills” in het curriculum van het onderwijs. Verder is ook gevraagd om internet dan wel redelijke tarieven daartoe voor studenten en leerkrachten.